Menu Close

Istorija

 

Senasis pensionato pastatas

1945 m. balandžio 27 d. 1 –ajame Paeglesių dvare įkurti Papilės suaugusių invalidų namai, priklausę Kuršėnų apskričiai, Papilės valsčiui.

Juose buvo 32 gyventojai ir 8 darbuotojai. Šie namai turėjo 51 ha pagalbinį ūkį, 12 trobesių, javų, ūkio padargų.

1951 m. pavadinti Akmenės invalidų namais. Remiantis 1951 m. patikrinimo aktu, sąlygos buvo sunkios. Gyventojai neturėjo kur normaliai nusiprausti, trūko lovų. Ūkis buvo nemažas, tad virėjai ir jos padėjėjai teko melžti karves.

Vėliau namai pavadinti Akmenės psichochroniškų invalidų namais.

1963 m. Socialinio aprūpinimo ministro įsakymu buvo liepiama pagerinti gyventojų mitybą, didinant bitininkystės ūkio bičių skaičių, žuvininkystės tvenkinių įrengimą, vištų, triušių skaičių.

1975m. sausio 1 d. įstaiga pertvarkoma į psichinę negalią turinčių vaikų namus ir pavadinama Akmenės psichiškai atsilikusių vaikų namais.

Darbo ir socialinio aprūpinimo ministerijos 1988 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu namai pervadinami Akmenės vaikų internatu.

Socialinės apsaugos ministerijos 1990 m. birželio 11 d. įsakymu internatas pavadinamas Akmenės vaikų pensionatu.

1991 m. gruodžio mėnesį su dideliu džiaugsmu gyventojai persikėlė į naują erdvų pastatą.

2000 m. liepos 25 d. įstaiga pavadinta Ventos vaikų pensionatu.

2002 m. birželio 12 d. – Ventos pensionatas.

Nuo 2010 m. liepos 1 d. įstaiga tapo Ventos socialinės globos namais.

Įstaigai vadovavo:

1945–1946 m. Stasė Virketytė ir Aleksas Masiulis,

1946–1949 m. Vincas Grinius,

1949–1951 m. Jadvyga Bichnerienė ir Stasys Sviderskis,

1951–1952 m. Adomas Mačiulis,

1952–1955 m. Jonas Žemaitis,

1955–1957 m. Antanas Smalakys,

1957–1962 m. Kazys Rekašius,

1962–1980 m. Antanas Janavičius,

1980–1985 m. Evaldas Vasiliauskas,

1985–1986m. Voldemaras Kuodys,

1986–1990 m. Edmundas Brazlauskas,

1990–2009 m. Julijona Leonaitienė,

nuo 2009 m. Gražina Banienė.

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą