Darbuotojų atliekamos funkcijos

Darbuotojų atliekamos funkcijos

Darbuotojų atliekamos funkcijos ir

jų pareigybei keliami specialieji reikalavimai

 

Socialinis darbuotojas

Socialinio darbuotojo padėjėjas

Bendrosios praktikos slaugytojas

Slaugytojo padėjėjas