Menu Close

Meninė raiška

Meninės raiškos kabinete užsiėmimų metu gyventojams suteikiama galimybė saviraiškai bei kūrybai. Puoselėjamas gyventojų spontaniškos kūrybos pobūdis, meniškumas, individualumas, originalumas. Skatinama gyventojus daryti savarankiškus sprendimus, žadinamas smalsumas bei intuicija. Užsiėmimų metu darbas su gyventojais individualizuojamas atsižvelgiant į jų gebėjimus. Pasirinktomis priemonėmis gyventojai piešia, tapo, kuriame erdvines kompozicijas naudojant plastiliną, siūlus, medicininį bintą bei kitas parankines priemones išsaugoti gyventojų kūrybinį originalumą bei savitumą. Sudominti bei įveiklinti gyventojus su didesne negale naudojamos meninės terapijos komunikavimo, edukacinės dinaminės priemonės, įvairūs lavinamieji žaidimai smulkiajai motorikai lavinti, rankinės lėlės emociniai iškrovai. Laviname kalbinius gebėjimus: ruošiantis renginiams mokomės eilėraščių, sceninės laikysenos. Meninės raiškos kabinete pastoviai keičiamos gyventojų kūrybinių darbų parodėlės. Gyventojų kūrybinius darbus eksponuojame ir kitose erdvėse: Ventos gimnazijoje, Ventos miesto bibliotekoje, Akmenės sveikatos centro ir kitur. Palaikome glaudžius ryšius su Akmenės rajono meno mokykla, dalyvaujame projekte „Augame širdimi“. Dalyvaujame įvairiuose kūrybiniuose konkursuose.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą