Menu Close

Naujienos (Archyvas)

 

2019-08-23
Prisiminimai, moksleiviško amžiaus patyrimai kartais būna trumpų ir jaukių susitikimų dingstimi.
Džiugu, jog, lankydamas gimtas vietas, į Ventos socialinės globos namus užsuko Ridas Petkus, Lietuvos Respublikos nuolatinės misijos Jungtinėse Tautose įgaliotasis ministras, nuolatinio atstovo pavaduotojas. Buvęs ventiškis pastebėjo, jog šiandieniniai namai, lyginant su aplankytais anuomet, dar esant klasės suole, yra ženkliai pasikeitę ir nebekelia anksčiau čia patirto prislėgtumo įspūdžio.
Malonu, kad dažnai tūkstančiais kilometrų matuojantis atstumus tarp savo šalies ir diplomatinės tarnybos bei dalyvaujantis tarptautinių klausimų sprendimuose R. Petkus nuoširdžiai domisi gimtu miesteliu, čia likusių pažįstamų likimais ir yra jautrus vietos žmonių gyvenimui.
Parengė: dailės terapeutė Inga Musulienė

2019-06-05
Gegužės 2-3 ir 22 d., gegužės 8-9 ir 24 d., birželio 13-14 ir liepos 1 d. trys grupės (po 25 socialinius darbuotojus, socialinio darbuotojo padėjėjus ir užimtumo specialistus) dalyvavo mokymuose „Bendruomeninių paslaugų teikimas suaugusiems asmenims turintiems proto ir (ar) psichikos negalią, bei jų šeimoms“ pagal ES projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sukūrimo Lietuvoje“.

2019-07-01
Ventos socialinės globos namai sulaukė Socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio vizito
Š. m. birželio 28 d. Ventos socialinės globos namuose įvyko susitikimas su Seimo nariu V. Ąžuolu, Socialinės apsaugos ir darbo ministru L. Kukuraičiu ir jo komanda: D. Pauliukoniu ir V. Toleikiene. Taip pat atvyko Akmenės rajono savivaldybės meras V. Mitrofanovas, mero pavaduotojas T. Martinaitis.
Susitikime dalyvavo Ventos socialinės globos namų direktorė G. Banienė, direktorės pavaduotojai: L. Zvonkienė ir A. Staškus, vyr. buhalterė R. Švažienė, socialinio darbo padalinio vadovė D. Pranauskienė, Ventos socialinės globos namų Darbo tarybos nariai, socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, sveikatos priežiūros padalinio atstovai, Grupinio gyvenimo namų darbuotojai, užimtumo specialistai, globos namų gyventojų tėveliai.
Susitikimo metu ministrui L. Kukuraičiui buvo išsakyti esminiai įstaigos veiklos vykdymui reikalingi ištekliai ir nuogąstavimai – pertvarka ir socialinės globos namų likimas bei neaiški globotinių ateitis, neįgaliesiems pritaikyto transporto reikalingumas ir išaugę vežimo poreikio patenkinimo sunkumai, lėšų trūkumas darbo užmokesčiui, darbuotojų saugumo problema grupinio gyvenimo namuose bei didžiuliai darbo krūviai. Darbuotojai pasidalino pastebėjimu, jog panašaus pobūdžio namuose, Vokietijoje, neįgaliųjų poreikių užtikrinimui yra pasitelkiamas ženkliai gausesnis būrys darbuotojų, kurių pareigybės yra siauresnio pobūdžio ir tik pakankami žmogiškieji bei finansiniai ištekliai leidžia garantuoti darbuotojų saugumą bei užtikrinti globotinių gerovę. Savivaldybės meras V. Mitrofanovas pastebėjo, jog, galbūt, praverstų pasidairymas kitoje šalyje, kurioje globa atitinka šiandieninį Lietuvos modelį, kuriuo vadovaujantis einama į pertvarką.
Tėveliai išsakė pagrįstus būgštavimus dėl savo vaikų, kurie šiuo metu saugiai gyvena globos namuose, ateities. Kas jų laukia?! Grupinio gyvenimo namų darbuotojai ir tėveliai dalinosi žeidžiančiais patyrimais apie neigiamą visuomenės požiūrį į proto negalią ar psichikos sutrikimų turinčius asmenis. Tėveliai pažymėjo, jog, nepaisant didžiulių jų pastangų, vaikui dar gyvenant šeimoje, jie matė savo vaiko nepritapimą vadinamose sveikųjų bendruomenėse bei patiriamas patyčias. Susitikime dalyvavę globos namų gyventojų tėveliai išreiškė pasitikėjimą įstaiga, pasidžiaugė teikiamų paslaugų kokybe ir darbuotojų emociniu atsidavimu globojant jų vaikus. Jie išsakė pritarimą institucinei globai, kur jų vaikai gali gyventi kaip savi tarp savų, kur ir tėveliai gali tikėtis supratimo, moralinės paramos ir palaikymo.
Parengė: Darbo tarybos pirmininkė Rita Žilienė

2019-06-17
Dailės terapija, nepaisant skirtingo meno terapijos išplėtojimo ją taikančiose šalyse, galima sakyti, yra greitai besivystanti terapijos rūšis. Lietuva šioje srityje taip pat labai pažengė. Nuo 2013 metų Kaune vykdoma jungtinė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) ir Vilniaus dailės akademijos studijų programa „Dailės terapija“ žengia sparčiai ir per trumpą laiką pasiekė aukštą lygį. Apie šį pokytį su džiaugsmu galiu teigti, nes 2016 m. teko kartu su kitais, pirmaisiais absolventais, laikyti LSMU diplomą, o vėliau kasmet dalyvaujant baigiamųjų darbų gynimo komisijoje stebėti vis platesnį ir gilesnį dailės terapijos skverbimąsi siekiant sveikatos ir asmens įgalinimo tikslų. Šiemet Kaune išleidžiama ketvirtoji antros pakopos „Dailės terapijos“ studijų programos absolventų laida. Baigiamuosius darbus sėkmingai apgynė šeši šios programos studentai. Atlikti unikalūs tyrimai medicinos, psichosocialinės reabilitacijos, socialinės bei penitencinės veiklos įstaigose tik patvirtino dailės terapijos naudą skirtingo amžiaus, sveikatos būklės ir įvairių patirčių turintiems asmenims. Mokslinių darbų temos – aktualios ir jautrios, vizualiais terapijos dalyvių kūriniais kalbančios apie išgyvenamą skriaudą, skausmą, pyktį, egzistencinių klausimų priešpriešas ir kt. Visi atlikti tyrimai paliudijo dailės terapijos naudą siekiant asmens psichoemocinės būsenos pokyčių, vidinių išgyvenimų palengvinimo ir kitų, moksliniuose darbuose išsikeltų, tikslų.
Tikėtina, jog kompleksinio gydymo koncepcija ir holistinis asmens matymas vis labiau didins nefarmakologinės intervencijos svarbą ir dailės terapijos plėtojimasis įvairiose srityse tik augs.
Parengė: dailės terapeutė Inga Musulienė

2019-06-06
Birželio 4-5 d. Ventos socialinės globos namuose vyko mokymai „Saugaus ir ergonominio pacientų kėlimo, perkėlimo ir vartymo metodai“. Dalyvavo 14 socialinio darbuotojo padėjėjų.

2019-02-07
Vasario 5 d. vyko visuotinis socialinės globos namų darbuotojų susirinkimas. Asmens duomenų apsaugos pareigūnas supažindino su darbuotojų asmens duomenų tvarkymo reikalavimais, konsultavo asmens duomenų apsaugos klausimais.

2018-12-23
Gruodžio 4-5, 18-19, 20-21 dienomis globos namuose vyko mokymai „Emocinio reagavimo ribos dirbant su proto ir psichikos negalės asmenimis“. Juose dalyvavo 73 darbuotojai.

2018-12-02
Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto projektas „Besijungiantys kadrai“
Minint Draugo dieną, globos namus aplankė, mano nuomone, mūsų šauniausi ir geriausi draugai iš Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto. Tačiau ne švęsti Grafikos katedros atstovai atvyko.

Naujųjų medijų disciplinų dėstytojas Aurimas Švedas bei jam talkinantys studentai: Adrija Stankutė, Lukas Dargis, Vykintas Sniečkus, pasilabinę su globos namų gyventojų kūrybine grupe, įniko į dienos darbus. Dalyviams reikėjo nupiešti linksmųjų istorijų herojus, kurie gimė VDA Kauno fakultete atliekant dr. I. Veliutės įdomiąsias užduotis. Vairuotojas, varna, linksmutis, ežiukas, angeliukas ir dar daugelis kitų personažų gyventojų istorijose lakstė, žaidė bei patyrė keisčiausių nuotykių, kurie vystėsi nuo Ventos iki Kauno. Vizualizuoti trumpų, bet skirtingų istorijų įvairiausius herojus – nelengva užduotis. Todėl atsakingumo ir rūpestingumo nestokojančio Grafikos katedros vedėjo bei projekto vadovo Vaido Naginionio žodinis aplankymas ir palaikymas tik paskatino gyventojus kruopščiau dėti potėpius, labiau detalizuoti piešinius. Pastiprinimo suteikė ir globos namų direktorės Gražinos Banienės dirstelėjimas bei dalyvių pakalbinimas. Gyventojai piešė flomasteriais, spalvotais pieštukais, tapė guašu, o pritrūkus įkvėpimo spalvino studentų ruošinius ir nė vienas nepasitraukė iš kūrybinių dirbtuvių, kurios truko net keletą valandų.
Už pagalbą kūrybinėse dirbtuvėse dėkoju užimtumo specialistėms Linai Janavičienei, Almai Lileikienei bei visas džiaugsmingas ir mažų kūrybinių rūpesčių akimirkas fiksavusiai Dianai Stankuvienei.
Parengė: dailės terapeutė, projekto koordinatorė Inga Musulienė

2018-11-28
Lapkričio 20 dieną įvyko visuotinis gyventojų ir darbuotojų susirinkimas. Jo metu atviru balsavimu išrinkti nauji darbuotojai, padėsiantys Gyventojų tarybos nariams atlikti jiems pavestas funkcijas. Jais tapo socialinė darbuotoja Sandra Sakalauskienė ir socialinio darbuotojo padėjėja Dovilė Griciuvienė. Pasikeitė ir Gyventojų tarybos sudėtis. Pirmininku išrinktas Laimonas Tumas, sekretore – Dovilė Būdvytytė, nariai: Andrius Raudys, Vytautas Skirius, Aurelija Mikalauskaitė, Jovita Skamarakaitė, Mindaugas Šamonskis.
Parengė: soc. darbuotojo padėjėja Dovilė Griciuvienė


2018-11-28
Ventoje, socialinės globos namuose ir regioninio parko lankytojų centre, eksponuojami Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto organizuoto projekto „(Ne) įgalumo labirintai“ dalyvių – jaunųjų šalies dizainerių darbai.
Projekto dalyviams buvo iškeltas tikslas – sukurti inovatyvias ir originalias lauko baldų bei įrangos koncepcijas, pritaikytas asmenims, turintiems ypatingų socialinių, psichologinių ir fiziologinių poreikių. Mūsų namuose bendruomenei pristatomi priziniai – pirmąsias tris vietas laimėję darbai. Kiti kūrybiškumo nestokojantys jaunųjų dizainerių kūriniai dėl nemažo dalyvių skaičiaus ir didelės darbų apimties yra eksponuojami moderniame Ventos regioninio parko lankytojų centre.
Parengė: dailės terapeutė Inga Musulienė

2018-10-24
(Ne)įgalumo labirintai
Po trumpos pertraukos globos namuose organizuotoje konferencijoje vėl susitikome su Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto Dizaino katedros atstovais. Šįkart kauniečiai įgyvendina dalinai Lietuvos kultūros tarybos finansuotą projektą „(Ne)įgalumo labirintai“, kuris, kviesdamas konkuruoti idėjomis, turėtų paskatinti jaunųjų dizainerių kūrybą ir praplėsti dizaino objektų vartotojų gretas.
Projekto organizatoriai – katedros vedėjas prof. Saulius Juozas Jarašius bei lektorius Egidijus Valentinavičius, pirmiausia pasiteiravo, kaip gyventojų gerovei tarnauja anksčiau jų sukurti žaislai ir priemonės bei pasidalijo planuojamų veiklų įgyvendinimo eiga. Konferencijoje gausų būrį jaunųjų dizainerių, pasiryžusių konkuruoti globos namų gyventojams skirtų lauko baldų ir įrangos koncepcijų vizualizacijos konkurse, pasveikino globos namų direktorė Gražina Banienė. Užimtumo specialistė Alma Lileikienė papasakojo apie globos namus, gyventojų laisvalaikio organizavimą. Kineziterapeutė Rasa Urbonienė ir masažuotoja Dovilė Skabeikienė atkreipė dėmesį į negalią turinčių žmonių judesių atlikimo specifiką, pasidalijo įžvalgomis apie judėjimą galinčias pagerinti priemones. Profesoriaus S. J. Jarašiaus bei lekt. E. Valentinavičiaus pranešimuose analizuoti dizaino objektai bei šių objektų kūrimo proceso ypatumai, į kuriuos jaunieji dizaineriai – projektinio konkurso dalyviai, turės atkreipti dėmesį.
Vėliau kūrėjai susipažino su globos namų gyventojais, aplankydami juos šeimynose, klausdami apie mėgstamas veiklas ir laisvalaikio leidimo būdus. Dairytasi ir teritorijoje, kurioje galėtų būti pritaikyti dizainerių darbai.
Išleidę projekto organizatorius ir dalyvius, likome laukti vizualizuotų idėjų.
Parengė: dailės terapeutė Inga Musulienė

2018-05-25
Gegužės 24 dieną Ventos socialinės globos namuose vyko papildomi Pirmosios medicinos pagalbos mokymai. Juose dalyvavo 10 darbuotojų (socialiniai darbuotojai ir socialinio darbuotojo padėjėjai).

2018-05-04
Gegužės 3 d. Ventos socialinės globos namuose vyko pirmosios pagalbos mokymai, kuriuose dalyvavo 32 darbuotojai, ir higienos įgūdžių mokymai, kuriuose žinias gilino 15 darbuotojų.

2018-02-12
Vasario 9 d. vyko Gyventojų tarybos rinkimai. Išrinkti šie nariai: Andrius Raudys, Vytautas Skirius, Laimonas Tumas, Artūras Mendelejevas, Aurelija Mikalauskaitė, Jovita Skamarakaitė, Remigijus Nausėda.

2018-02-08
Ventos socialinės globos namuose vasario 1-2 d. vyko Darbo tarybos rinkimai. Išrinkti penki nariai: Alina Lalienė, Snieguolė Butautienė, Vitalija Boverienė, Rita Žilienė ir Inga Musulienė.

 

2017 metų aktualijų archyvas

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą