Menu Close

Paslaugos

Paslaugos

 

Socialinės globos paslaugos


Socialinės paslaugos teikiamos remiantis šiais, paslaugos teikimą reglamentuojančiais, aktais:

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr. 17-589);

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo” pakeitimo (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2008, Nr. 2-72);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr.68-2510).

Ilgalaikė globa

Dėl Asmenų siuntimo į socialinės globos namus tvarkos aprašo patvirtinimo.

Siuntimo į globos namus tvarka.

Asmenų apgyvendinimo Ventos socialinės globos namuose tvarkos aprašas

Globos kainos vienam asmeniui Ventos SGN 2022m.

Globos kainos vienam asmeniui Ventos SGN 2021 m.

 Globos kainos vienam asmeniui Ventos socialinės globos namuose 2020 m.

Globos kainos vienam asmeniui Ventos socialinės globos namuose 2019 m.

Globos kainos vienam asmeniui Ventos socialinės globos namuose 2018 m.

Globos kainos vienam asmeniui Ventos socialinės globos namuose 2017 m.

Valstybės vaikų socialinės globos įstaigų socialinės globos kaina vienam asmeniui per mėnesį 2017 metais.

Socialinės globos kainos 2020 m. valstybės socialinės globos namuose suaugusiems asmenims su negalia.

Trumpalaikė globa

Informuojame, kad suderinus su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ventos socialinės globos namuose nuo 2019 m. sausio 25 d. padidintas trumpalaikės socialinės globos paslaugos teikimo vietų skaičius: vaikams su proto ar/ir psichikos negalia iki 3 vietų, o suaugusiems asmenims su proto ar/ir psichikos negalia iki 4 vietų.

Valstybės socialinių globos įstaigų, teikiančių trumpalaikę socialinę globą, sąrašai ir jų trumpalaikės socialinės globos kaina 2020 m.

Trumpalaikės socialinės globos vaikams teikimo Ventos SGN tvarkos aprašas

Trumpalaikės socialinės globos suaugusiems teikimo Ventos SGN tvarkos aprašas

Laikino atokvėpio paslaugos

Siekiant išvystyti bendruomeninių paslaugų tinklą, kur neįgaliajam būtų užtikrinta reikalinga visapusiška specialistų priežiūra, Ventos socialinės globos namuose įsteigtos 8 vietos laikino atokvėpio paslaugai gauti: 2 vietos vaikams su proto ar/ir psichikos negalia ir 6 vietos suaugusiems asmenims su proto ar/ir psichikos negalia (kurios maksimali nepertraukiama trukmė 1 mėn., išimtinais atvejais iki 3 mėn.).

Laikino atokvėpio paslaugos teikimo Ventos SGN tvarkos aprašas

Laikino atokvėpio paslaugos teikimo Ventos SGN kainos

 
 
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą