Menu Close

Trumpalaikė globa

 Trumpalaikė globa

Informuojame, kad suderinus su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ventos socialinės globos namuose nuo 2019 m. sausio 25 d. padidintas trumpalaikės socialinės globos paslaugos teikimo vietų skaičius: vaikams su proto ar/ir psichikos negalia iki 3 vietų, o suaugusiems asmenims su proto ar/ir psichikos negalia iki 4 vietų.

Socialinės paslaugos teikiamos remiantis šiais, paslaugos teikimą reglamentuojančiais, aktais:

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr. 17-589);

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo” pakeitimo (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2008, Nr. 2-72);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr.68-2510).

 

Trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba krizių atvejais, kai nėra galimybės prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, jo gyvenamojoje aplinkoje. Paslauga, esant laisvų vietų, teikiama asmenims – iki 6 mėn. per metus (ne mažiau kaip 12 val. per parą), laikinai likusiems be tėvų globos vaikams – kol vaikui pasibaigs laikinoji globa, bet ne ilgiau nei 12 mėn.

Suderinus su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ventos socialinės globos namuose nuo 2019 m. sausio 25 d. padidintas trumpalaikės socialinės globos paslaugos teikimo vietų skaičius: vaikams su proto ar/ir psichikos negalia iki 3 vietų, o suaugusiems asmenims su proto ar/ir psichikos negalia iki 4 vietų.

Valstybės socialinių globos įstaigų, teikiančių trumpalaikę socialinę globą, sąrašai ir jų trumpalaikės socialinės globos kaina 2020 m.

Trumpalaikės socialinės globos vaikams teikimo Ventos SGN tvarkos aprašas

Trumpalaikės socialinės globos suaugusiems teikimo Ventos SGN tvarkos aprašas

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą