Menu Close

Pranešėjų apsauga

Vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo įdiegimo ir jo funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas “Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo”
Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, ją gali pateikti elektroninio pašto adresu pranesk.vsgn@gmail.com arba tiesiogiai kreiptis į DSS spec. konsultantą darbo teisės klausimais A. Puzarą. Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimą formą pdf, docx formatais (pasirinktinai). Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:  1).  to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą; 2). asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Pranešimo apie pažeidimą forma docx formatu

Pranešimo apie pažeidimą forma pdf formatu

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą