Menu Close

Projektai

Aprašymas: pagrindinė projektu sprendžiama problema yra Šiaulių mieste nepakankamas bendruomeninių apgyvendinimo su parama paslaugų bei dienos socialinio užimtumo paslaugų prieinamumas asmenims, kuriems dėl proto negalios ar psichikos sutrikimų nustatytas visiškas nesavarankiškumas, specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir reikalinga nuolatinė specializuota slauga ir globa, o taip pat neįgaliems asmenims, kuriems nustatytas darbingumo lygis iki 55 proc.

Projekto partneriai: kompleksinių paslaugų namai „Alka“ ir Ventos socialinės globos namai.

Projekto tikslas – sukurti Šiaulių miesto savivaldybėje sąlygas, reikalingas veiksmingam perėjimui nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų.

Projekto uždavinys Nr. 1: Skatinti tikslinės grupės asmenų savarankiškumą ir visapusišką dalyvavimą bendruomenėje Šiaulių mieste.

Veikla Nr. 1.1: Apgyvendinimo ir užimtumo paslaugų infrastruktūros plėtra Šiaulių mieste:

  • 4 GGN pastatų statybą, Šiaulių miesto savivaldybės valdomuose sklypuose (bendras vieno namo plotas – 230 kv.m., statybos rūšis – nauja statyba) Ramunių g. 19, Šiauliai; Energetikų g. 13, Šiauliai; Šeduvos g. 30 Šiauliai Gegužių g. 6 Šiauliai. Įgyvendinus šią veiklą bus sukurta 40 vietų pasaugos gavėjams;
  • SSGN/DUC/SD įkūrimas, Vilniaus g. 303, Šiauliai (buv. Šiaulių kūdikių namų patalpos; SSGN – 960 kv.m., DUC – 276,08 kv.m., SD – 148,64 kv.m. ) pritaikyti paslaugoms teikti. Pastatas bus pritaikytas neįgaliems asmenims. Bus sukurtos 36 vietos SSGN paslaugos gavėjams, SD vietų skaičius 12, DUC vietų skaičius – 40 vietų;
  • GGN veiklai reikalingų baldų ir įrangos įsigijimas;
  • SSGN/DUC/SD veiklai reikalingų baldų ir įrangos įsigijimas.

Projekto biudžetas: 2 554 529,69 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė:  2021 m. kovo mėn. – 2023 m. vasario mėn.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Rita Montvilienė, el.p. rita.montviliene@siauliai.lt, tel.nr. 8 41 383 422.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. 

 

2019 metai 

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto Grafikos katedros projektas „Besijungiantys kadrai“

Globos namų gyventojų Nojaus, Nedo, Rasos, Andriaus ir Vytauto lankymasis VDA Kauno fakulteto Grafikos katedroje. Ventiškių susipažinimas su animacija, jos istorija, animatorių dailininkų darbu ir technologijų įtaka filmukų keitimuisi naujųjų medijų disciplinoje; scenarijaus kūrimas bei individualus animatoriaus techninio darbo išmėginimas prie animaciją kuriančių kompiuterių. AČIŪ kauniečiams: V. Naginioniui, A. Švedui, I. Veliutei.
Personažų vizualizavimo kūrybinės dirbtuvės Ventos socialinės globos namuose. Dalyvauja: Vaida, Andrius, Jovita, Evelina, Aida, Vytautas, vadovauja VDA Kauno fakulteto Grafikos katedros doc. A. Švedas, jam talkina studentai.
Vyksta „bendrakūrybiavimas“. Ventos socialinės globos namuose vizualizuojami aplinkos objektai ir kt. animacijos elementai, įgarsinami personažai. Įsijungia: Artūras, Dovilė, Žana, Gabija, Vladimiras ir kiti globos namų gyventojai.
Bendradarbiaujama išpildant scenarijų, derinant siužeto kompoziciją. Diskutuojama ieškant geriausio, būsimiems filmuko žiūrėtojams, sprendimo.
VDA Kauno fakulteto Grafikos katedroje į animacijos kūrimą įsitraukia ir dėst. T. Vosylius bei studentai A. Stankutė, ir L. Dargis. Kuriamas animacinių scenų judesys, renkama bei įvedama muzika, jungiamas garsas ir vaizdas, atliekami kiti kūrybiniai darbai.
Dėl susitikimų ir pan. reikalų bendraujama ir su Grafikos katedros koordinatore M. Ceinoryte.
VDA Kauno fakulteto Grafikos katedros doc. A. Švedas ir kiti akademijos atstovai Ventos socialinės globos namuose, bendrame renginyje, pristato „Nepaprastą kelionę“.

2018 metai

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto Grafikos katedros projektas „Besijungiantys kadrai“
Lapkričio 29 d. atvyko Grafikos katedros atstovai iš Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto. Naujųjų medijų disciplinų dėstytojas Aurimas Švedas bei jam talkinantys studentai: Adrija Stankutė, Lukas Dargis, Vykintas Sniečkus su globos namų gyventojų kūrybine grupe tęsė animacinio filmuko kūrimo dirbtuves, pradėtas spalį Kaune. Dalyviams reikėjo nupiešti linksmųjų istorijų herojus, kurie gimė VDA Kauno fakultete atliekant dr. I. Veliutės įdomiąsias užduotis. Gyventojai piešė flomasteriais, spalvotais pieštukais, tapė guašu, o pritrūkus įkvėpimo spalvino studentų ruošinius ir nė vienas nepasitraukė iš kūrybinių dirbtuvių, kurios truko net keletą valandų.

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto projektas “(Ne)įgalumo labirintai”
Ventoje – socialinės globos namuose ir regioninio parko lankytojų centre, eksponuojami Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto organizuoto projekto „(Ne) įgalumo labirintai“ dalyvių – jaunųjų šalies dizainerių darbai.
Projekto dalyviams buvo iškeltas tikslas – sukurti inovatyvias ir originalias lauko baldų bei įrangos koncepcijas, pritaikytas asmenims, turintiems ypatingų socialinių, psichologinių ir fiziologinių poreikių. Mūsų namuose bendruomenei pristatomi priziniai – pirmąsias tris vietas laimėję darbai. Kiti, kūrybiškumo nestokojantys, jaunųjų dizainerių kūriniai dėl nemažo dalyvių skaičiaus ir didelės darbų apimties yra eksponuojami moderniame Ventos regioninio parko lankytojų centre.

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto Grafikos katedros projektas „Besijungiantys kadrai“
Spalio 29 dieną 5 gyventojai ir trys darbuotojai išsiruošė į Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetą, kur laukė susitikimas su Grafikos katedros inicijuoto projekto „Besijungiantys kadrai“ kūrybinių dirbtuvių organizatoriais. Projekto tikslas – animacija.
Kauno fakultete mus pasveikino bei palydėjo į auditoriją Grafikos katedros vedėjas ir projekto vadovas Vaidas Naginionis.  Diena akademijoje prasidėjo nuo susipažinimo su animacija, jos atsiradimu, kūrimu. Grafiko doc. Aurimo Švedo paruošta vaizdinė medžiaga parodė animacijos dinamiškumą, atskleidė jos žavesį skirtingais laikmečiais.  Nagrinėdami pristatytas A. Švedo vaizdo medžiagas ir transliuotus animacinius filmukus, ieškojome skirtumų tarp ankstesnės ir dabartinės animacijos. Dėstytojas paaiškino, kad animatorių dailininkų darbą šiais laikais palengvina technologijos.  Tuo įsitikinti galėjome ir mes – projekto dalyviai, kai kitoje auditorijoje prisėdome prie animaciją kuriančių kompiuterių. Darbo pradžioje V. Naginionis pravedė trumpą pagrindinių programų mokymą, o prasidėjus kūrybinei veiklai ar susidūrus su sunkumais, noriai pagelbėjo. Globos namų gyventojai drąsiai ieškojo spalvų, linijų, reikalingų piešinio perteikimui.  Džiugu, jog Nojaus, Nedo, Rasos, Andriaus ir Vytauto kompiuterine įranga sukurti vaizdai persikels į naują animacinę istoriją. Jos siužetą kūrėme žaidybiniu principu, kuris įnešė atsipalaidavimo ir bendrumo. Dr. Ingrida Veliutė visiems padalino spalvotus lapelius, kuriais keičiantis rašėme atsakymus į užduotus klausimus. Vėliau, skaitant žodžiai susijungė į trumpas, linksmas istorijas.  Visą laiką kartu su mumis dirbę, bendravę Kauno fakulteto dėstytojai užtikrino, kad šiose kūrybinėse dirbtuvėse nupiešti vaizdai ir užrašyti žodžiai transformuosis į naująją projekto animaciją.

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto projektas „(Ne)įgalumo labirintai“
Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto Dizaino katedra įgyvendina dalinai Lietuvos kultūros tarybos finansuotą projektą „(Ne)įgalumo labirintai“, kuris, kviesdamas konkuruoti idėjomis, turėtų paskatinti jaunųjų dizainerių kūrybą ir praplėsti dizaino objektų vartotojų gretas.
Spalio 22 d. Ventos socialinės globos namuose lankėsi šios katedros dėstytojai ir studentai. Projekto organizatoriai – katedros vedėjas prof. Saulius Juozas Jarašius bei lektorius Egidijus Valentinavičius pasidalijo planuojamų veiklų įgyvendinimo eiga. Konferencijoje gausų būrį jaunųjų dizainerių, pasiryžusių konkuruoti globos namų gyventojams skirtų lauko baldų ir įrangos koncepcijų vizualizacijos konkurse, pasveikino globos namų direktorė Gražina Banienė. Užimtumo specialistė Alma Lileikienė papasakojo apie globos namus, gyventojų laisvalaikio organizavimą. Kineziterapeutė Rasa Urbonienė ir masažuotoja Dovilė Skabeikienė atkreipė dėmesį į negalią turinčių žmonių judesių atlikimo specifiką, pasidalijo įžvalgomis apie judėjimą galinčias pagerinti priemones. Profesoriaus S. J. Jarašiaus bei lekt. E. Valentinavičiaus pranešimuose analizuoti dizaino objektai bei šių objektų kūrimo proceso ypatumai, į kuriuos jaunieji dizaineriai – projektinio konkurso dalyviai, turės atkreipti dėmesį. Po to svečiai aplankė šeimynų gyventojus, apžiūrėjo teritoriją lauke, kur būtų galima pritaikyti dizainerių darbus, planuojamus sukurti šiame projekte.

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto projektas „Tu negali – menas gali!“
Spalio 9 d. į globos namus atvyko 2017-2018 m. projekto, iš dalies finansuoto Lietuvos kultūros tarybos, „Tu negali – menas gali!” vadovas, VDA Kauno fakulteto Grafikos katedros vedėjas Vaidas Naginionis; grafikas, dizaineris daugelio Lietuvos gyvenviečių herbų autorius, profesorius Rolandas Rimkūnas; docentas Aurimas Švedas; Grafikos katedros koordinatorė Miglė Ceinorytė bei VDA Kauno fakulteto komunikacijos specialistė Gabija Černeckaitė.
V. Naginioniui atvežus esminį projekto rezultatą – knygas, į globos namus susirinko ne tik kauniečiai. Fotoalbumo pristatymo renginyje dalyvavo 2017-2018 m. projekto partneriai, rėmėjai bei leidinio fotografijų autoriai. Projekto vadovas už bendradarbiavimą dėkojo Ventos seniūnei Genovaitei Mačiuvienei, muzikos mokyklos direktorei Minifredai Voronovienei, l.e. direktoriaus pareigas gimnazijoje Vilijai Rumbinienei, klubo „Dalia“ pirmininkei Irenai Jatkauskienei, Ventos regioninio parko direkcijos bei kultūros namų atstovams ir globos namų direktorei Gražinai Banienei.
Renginį papuošė dainomis Ventos muzikos mokyklos mokinės Kornelija Klimaitė, Neila Šliauterytė, Emilija Lopaitytė (mokytoja Genovaitė Bučiuvienė) ir Justina Minkštimaitė su mokytoja Aukse Nainyte.

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto projektas „Tu negali – menas gali!“
Į diskusiją „Socialus menas arba klaidžiojimai visuomenės paribiuose“ pasidalinti patirtimi apie meninės veiklos ir meno kūrinių panaudojimą Ventos socialinės globos namų bei Ventos miesto gyventojų labui, įgyvendinant VDA Kauno fakulteto projektą „Tu negali – menas gali!“, pakvietė dr. Ingrida Veliutė. Šiame renginyje dalyvavo ir mūsų globos namų dailės terapeutė bei šio projekto koordinatorė Inga Musulienė.

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto projektas „Tu negali – menas gali!“
Ventiškiai, VDA Kauno fakulteto projekto „Tu negali – menas gali!“ fotografijos kūrybinių dirbtuvių dalyviai, susitiko Ventos miesto bibliotekoje. Gimnazistai, globos namų ir kt. miesto gyventojai susibūrė kūrybinio patyrimo pasidalijimui, pasidairymui į bibliotekoje išeksponuotus savo darbus ir kadre sustabdytų vaizdų išsidalijimui. Susirinkusieji taip pat galėjo palyginti nespalvotas kūrybinių dirbtuvių ir spalvotas Danutės Adomauskienės eksponuojamas nuotraukas.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą