Menu Close

Projektai

Aprašymas: pagrindinė projektu sprendžiama problema yra Šiaulių mieste nepakankamas bendruomeninių apgyvendinimo su parama paslaugų bei dienos socialinio užimtumo paslaugų prieinamumas asmenims, kuriems dėl proto negalios ar psichikos sutrikimų nustatytas visiškas nesavarankiškumas, specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir reikalinga nuolatinė specializuota slauga ir globa, o taip pat neįgaliems asmenims, kuriems nustatytas darbingumo lygis iki 55 proc.

Projekto partneriai: kompleksinių paslaugų namai „Alka“ ir Ventos socialinės globos namai.

Projekto tikslas – sukurti Šiaulių miesto savivaldybėje sąlygas, reikalingas veiksmingam perėjimui nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų.

Projekto uždavinys Nr. 1: Skatinti tikslinės grupės asmenų savarankiškumą ir visapusišką dalyvavimą bendruomenėje Šiaulių mieste.

Veikla Nr. 1.1: Apgyvendinimo ir užimtumo paslaugų infrastruktūros plėtra Šiaulių mieste:

 • 4 GGN pastatų statybą, Šiaulių miesto savivaldybės valdomuose sklypuose (bendras vieno namo plotas – 230 kv.m., statybos rūšis – nauja statyba) Ramunių g. 19, Šiauliai; Energetikų g. 13, Šiauliai; Šeduvos g. 30 Šiauliai Gegužių g. 6 Šiauliai. Įgyvendinus šią veiklą bus sukurta 40 vietų pasaugos gavėjams;
 • SSGN/DUC/SD įkūrimas, Vilniaus g. 303, Šiauliai (buv. Šiaulių kūdikių namų patalpos; SSGN – 960 kv.m., DUC – 276,08 kv.m., SD – 148,64 kv.m. ) pritaikyti paslaugoms teikti. Pastatas bus pritaikytas neįgaliems asmenims. Bus sukurtos 36 vietos SSGN paslaugos gavėjams, SD vietų skaičius 12, DUC vietų skaičius – 40 vietų;
 • GGN veiklai reikalingų baldų ir įrangos įsigijimas;
 • SSGN/DUC/SD veiklai reikalingų baldų ir įrangos įsigijimas.

Projekto biudžetas: 2 554 529,69 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė:  2021 m. kovo mėn. – 2023 m. vasario mėn.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Rita Montvilienė, el.p. rita.montviliene@siauliai.lt, tel.nr. 8 41 383 422.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. 

 

2019 metai 

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto Grafikos katedros projektas „Besijungiantys kadrai“

Globos namų gyventojų Nojaus, Nedo, Rasos, Andriaus ir Vytauto lankymasis VDA Kauno fakulteto Grafikos katedroje. Ventiškių susipažinimas su animacija, jos istorija, animatorių dailininkų darbu ir technologijų įtaka filmukų keitimuisi naujųjų medijų disciplinoje; scenarijaus kūrimas bei individualus animatoriaus techninio darbo išmėginimas prie animaciją kuriančių kompiuterių. AČIŪ kauniečiams: V. Naginioniui, A. Švedui, I. Veliutei.
Personažų vizualizavimo kūrybinės dirbtuvės Ventos socialinės globos namuose. Dalyvauja: Vaida, Andrius, Jovita, Evelina, Aida, Vytautas, vadovauja VDA Kauno fakulteto Grafikos katedros doc. A. Švedas, jam talkina studentai.
Vyksta „bendrakūrybiavimas“. Ventos socialinės globos namuose vizualizuojami aplinkos objektai ir kt. animacijos elementai, įgarsinami personažai. Įsijungia: Artūras, Dovilė, Žana, Gabija, Vladimiras ir kiti globos namų gyventojai.
Bendradarbiaujama išpildant scenarijų, derinant siužeto kompoziciją. Diskutuojama ieškant geriausio, būsimiems filmuko žiūrėtojams, sprendimo.
VDA Kauno fakulteto Grafikos katedroje į animacijos kūrimą įsitraukia ir dėst. T. Vosylius bei studentai A. Stankutė, ir L. Dargis. Kuriamas animacinių scenų judesys, renkama bei įvedama muzika, jungiamas garsas ir vaizdas, atliekami kiti kūrybiniai darbai.
Dėl susitikimų ir pan. reikalų bendraujama ir su Grafikos katedros koordinatore M. Ceinoryte.
VDA Kauno fakulteto Grafikos katedros doc. A. Švedas ir kiti akademijos atstovai Ventos socialinės globos namuose, bendrame renginyje, pristato „Nepaprastą kelionę“.

2018 metai

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto Grafikos katedros projektas „Besijungiantys kadrai“
Lapkričio 29 d. atvyko Grafikos katedros atstovai iš Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto. Naujųjų medijų disciplinų dėstytojas Aurimas Švedas bei jam talkinantys studentai: Adrija Stankutė, Lukas Dargis, Vykintas Sniečkus su globos namų gyventojų kūrybine grupe tęsė animacinio filmuko kūrimo dirbtuves, pradėtas spalį Kaune. Dalyviams reikėjo nupiešti linksmųjų istorijų herojus, kurie gimė VDA Kauno fakultete atliekant dr. I. Veliutės įdomiąsias užduotis. Gyventojai piešė flomasteriais, spalvotais pieštukais, tapė guašu, o pritrūkus įkvėpimo spalvino studentų ruošinius ir nė vienas nepasitraukė iš kūrybinių dirbtuvių, kurios truko net keletą valandų.

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto projektas “(Ne)įgalumo labirintai”
Ventoje – socialinės globos namuose ir regioninio parko lankytojų centre, eksponuojami Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto organizuoto projekto „(Ne) įgalumo labirintai“ dalyvių – jaunųjų šalies dizainerių darbai.
Projekto dalyviams buvo iškeltas tikslas – sukurti inovatyvias ir originalias lauko baldų bei įrangos koncepcijas, pritaikytas asmenims, turintiems ypatingų socialinių, psichologinių ir fiziologinių poreikių. Mūsų namuose bendruomenei pristatomi priziniai – pirmąsias tris vietas laimėję darbai. Kiti, kūrybiškumo nestokojantys, jaunųjų dizainerių kūriniai dėl nemažo dalyvių skaičiaus ir didelės darbų apimties yra eksponuojami moderniame Ventos regioninio parko lankytojų centre.

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto Grafikos katedros projektas „Besijungiantys kadrai“
Spalio 29 dieną 5 gyventojai ir trys darbuotojai išsiruošė į Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetą, kur laukė susitikimas su Grafikos katedros inicijuoto projekto „Besijungiantys kadrai“ kūrybinių dirbtuvių organizatoriais. Projekto tikslas – animacija.
Kauno fakultete mus pasveikino bei palydėjo į auditoriją Grafikos katedros vedėjas ir projekto vadovas Vaidas Naginionis.  Diena akademijoje prasidėjo nuo susipažinimo su animacija, jos atsiradimu, kūrimu. Grafiko doc. Aurimo Švedo paruošta vaizdinė medžiaga parodė animacijos dinamiškumą, atskleidė jos žavesį skirtingais laikmečiais.  Nagrinėdami pristatytas A. Švedo vaizdo medžiagas ir transliuotus animacinius filmukus, ieškojome skirtumų tarp ankstesnės ir dabartinės animacijos. Dėstytojas paaiškino, kad animatorių dailininkų darbą šiais laikais palengvina technologijos.  Tuo įsitikinti galėjome ir mes – projekto dalyviai, kai kitoje auditorijoje prisėdome prie animaciją kuriančių kompiuterių. Darbo pradžioje V. Naginionis pravedė trumpą pagrindinių programų mokymą, o prasidėjus kūrybinei veiklai ar susidūrus su sunkumais, noriai pagelbėjo. Globos namų gyventojai drąsiai ieškojo spalvų, linijų, reikalingų piešinio perteikimui.  Džiugu, jog Nojaus, Nedo, Rasos, Andriaus ir Vytauto kompiuterine įranga sukurti vaizdai persikels į naują animacinę istoriją. Jos siužetą kūrėme žaidybiniu principu, kuris įnešė atsipalaidavimo ir bendrumo. Dr. Ingrida Veliutė visiems padalino spalvotus lapelius, kuriais keičiantis rašėme atsakymus į užduotus klausimus. Vėliau, skaitant žodžiai susijungė į trumpas, linksmas istorijas.  Visą laiką kartu su mumis dirbę, bendravę Kauno fakulteto dėstytojai užtikrino, kad šiose kūrybinėse dirbtuvėse nupiešti vaizdai ir užrašyti žodžiai transformuosis į naująją projekto animaciją.

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto projektas „(Ne)įgalumo labirintai“
Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto Dizaino katedra įgyvendina dalinai Lietuvos kultūros tarybos finansuotą projektą „(Ne)įgalumo labirintai“, kuris, kviesdamas konkuruoti idėjomis, turėtų paskatinti jaunųjų dizainerių kūrybą ir praplėsti dizaino objektų vartotojų gretas.
Spalio 22 d. Ventos socialinės globos namuose lankėsi šios katedros dėstytojai ir studentai. Projekto organizatoriai – katedros vedėjas prof. Saulius Juozas Jarašius bei lektorius Egidijus Valentinavičius pasidalijo planuojamų veiklų įgyvendinimo eiga. Konferencijoje gausų būrį jaunųjų dizainerių, pasiryžusių konkuruoti globos namų gyventojams skirtų lauko baldų ir įrangos koncepcijų vizualizacijos konkurse, pasveikino globos namų direktorė Gražina Banienė. Užimtumo specialistė Alma Lileikienė papasakojo apie globos namus, gyventojų laisvalaikio organizavimą. Kineziterapeutė Rasa Urbonienė ir masažuotoja Dovilė Skabeikienė atkreipė dėmesį į negalią turinčių žmonių judesių atlikimo specifiką, pasidalijo įžvalgomis apie judėjimą galinčias pagerinti priemones. Profesoriaus S. J. Jarašiaus bei lekt. E. Valentinavičiaus pranešimuose analizuoti dizaino objektai bei šių objektų kūrimo proceso ypatumai, į kuriuos jaunieji dizaineriai – projektinio konkurso dalyviai, turės atkreipti dėmesį. Po to svečiai aplankė šeimynų gyventojus, apžiūrėjo teritoriją lauke, kur būtų galima pritaikyti dizainerių darbus, planuojamus sukurti šiame projekte.

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto projektas „Tu negali – menas gali!“
Spalio 9 d. į globos namus atvyko 2017-2018 m. projekto, iš dalies finansuoto Lietuvos kultūros tarybos, „Tu negali – menas gali!” vadovas, VDA Kauno fakulteto Grafikos katedros vedėjas Vaidas Naginionis; grafikas, dizaineris daugelio Lietuvos gyvenviečių herbų autorius, profesorius Rolandas Rimkūnas; docentas Aurimas Švedas; Grafikos katedros koordinatorė Miglė Ceinorytė bei VDA Kauno fakulteto komunikacijos specialistė Gabija Černeckaitė.
V. Naginioniui atvežus esminį projekto rezultatą – knygas, į globos namus susirinko ne tik kauniečiai. Fotoalbumo pristatymo renginyje dalyvavo 2017-2018 m. projekto partneriai, rėmėjai bei leidinio fotografijų autoriai. Projekto vadovas už bendradarbiavimą dėkojo Ventos seniūnei Genovaitei Mačiuvienei, muzikos mokyklos direktorei Minifredai Voronovienei, l.e. direktoriaus pareigas gimnazijoje Vilijai Rumbinienei, klubo „Dalia“ pirmininkei Irenai Jatkauskienei, Ventos regioninio parko direkcijos bei kultūros namų atstovams ir globos namų direktorei Gražinai Banienei.
Renginį papuošė dainomis Ventos muzikos mokyklos mokinės Kornelija Klimaitė, Neila Šliauterytė, Emilija Lopaitytė (mokytoja Genovaitė Bučiuvienė) ir Justina Minkštimaitė su mokytoja Aukse Nainyte.

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto projektas „Tu negali – menas gali!“
Į diskusiją „Socialus menas arba klaidžiojimai visuomenės paribiuose“ pasidalinti patirtimi apie meninės veiklos ir meno kūrinių panaudojimą Ventos socialinės globos namų bei Ventos miesto gyventojų labui, įgyvendinant VDA Kauno fakulteto projektą „Tu negali – menas gali!“, pakvietė dr. Ingrida Veliutė. Šiame renginyje dalyvavo ir mūsų globos namų dailės terapeutė bei šio projekto koordinatorė Inga Musulienė.

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto projektas „Tu negali – menas gali!“
Ventiškiai, VDA Kauno fakulteto projekto „Tu negali – menas gali!“ fotografijos kūrybinių dirbtuvių dalyviai, susitiko Ventos miesto bibliotekoje. Gimnazistai, globos namų ir kt. miesto gyventojai susibūrė kūrybinio patyrimo pasidalijimui, pasidairymui į bibliotekoje išeksponuotus savo darbus ir kadre sustabdytų vaizdų išsidalijimui. Susirinkusieji taip pat galėjo palyginti nespalvotas kūrybinių dirbtuvių ir spalvotas Danutės Adomauskienės eksponuojamas nuotraukas.

2017 metai

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto projektas „Tu negali – menas gali!“
Nuo lapkričio 17 d. Ventos gimnazijoje pasidairyti į unikalius VDA Kauno fakulteto dėstytojų ir menininkų grafikos darbus kviečia paroda, inicijuota Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto projekto „Tu negali – menas gali!“. Parodos autoriai – Rolandas Rimkūnas – tai grafikas, dizaineris, daugelio Lietuvos gyvenviečių herbų autorius ir konceptualiosios grafikos atstovas Evaldas Mikalauskis. Kūrėjų estampai atlikti dirbant su metalo plokštėmis, išskirtinai naudojant giliaspaudę techniką: graviūrą kaltu, sausa adata, ofortu, akvatinta, rezervažu, lavisu.
Gimnazijos direktorius Voldemaras Kuodys pasidžiaugė, jog projekto „Tu negali – menas gali!“ dėka, ugdymo įstaigoje įvyksta jau antras susitikimas su profesionaliais menininkais, leidžiantis gimnazistams susipažinti su įvairiomis meno rūšimis ir skirtingų meno sričių atstovais. Ventos seniūnė Genovaitė Mačiuvienė pastebėjo, jog jaunų žmonių prisilietimas prie meno ir jį kuriančių asmenų, galbūt, vieną kitą ventiškį paskatins rinktis kūrėjo kelią. Parodos atidaryme dalyvavo ne tik gimnazijos bendruomenė, bet ir Ventos socialinės globos namų bei miesto gyventojai. Globos namų direktoriaus pavaduotoja Lolita Zvonkienė ir socialinio darbo padalinio vadovė Daiva Pranauskienė taip pat apsilankė parodos atidarymo šventėje. L. Zvonkienė pasidžiaugė išaugusiu projektu „Tu negali – menas gali!“, kuris trejus metus teikė naudą globos namų bendruomenei, o šiemet kviečia susiburti – kartu būti, kurti globos namų ir miesto gyventojus.
Renginyje skambėjo dainos ir muzika – „Ačiū“ Ventos muzikos mokyklos direktorei Minifredai Voronovienei. Muzikiniams pasirodymams moksleivius paruošė muzikos mokyklos mokytojai Donvina Savickienė, Raimundas Dievinas, Edita Čepulienė.
Po parodos atidarymo šventės į kūrybinį darbą įniko visi, norintys save išmėginti grafikoje. Kūrybinių dirbtuvių dalyviai, padedant parodos autoriams – profesionaliems menininkams, piešė tatuiruočių projektus, kūrė įvairiausius statinius. E. Mikalauskis maloniai nustebino jaunuosius piešėjus čia pat pieštuku vedžiojęs ir dovanojęs kūrybinių dirbtuvių dalyviams jų portretus.
Viešnagės Ventoje metu E. Mikalauskis ir R. Rimkūnas aplankė ir kitus projekto partnerius – Ventos miesto biblioteką bei Ventos regioninio parko lankytojų centrą. „Ačiū“ Ventos regioninio parko direktoriui Andriui Almaniui už kauniečiams pristatytą centro ekspoziciją bei atskleistus mūsų krašto gamtos ir istorijos ypatumus.

Daugiau apie projekto „Tu negali – menas gali!“ veiklas, galima pamatyti https://www.facebook.com/TuNegaliMenasGali/

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto projektas „Tu negali – menas gali!“
Spalio 26 dieną Ventos neįgaliųjų klube „Dalia“ vyko interjero dizaino kūrybinės dirbtuvės, kurias organizavo VDA KF Interjero dizaino katedros koordinatorė Laura Šėrytė ir studentai: Elinga Užpalevičiūtė, Povilas Riklikas, Gintarė Danylaitė. Pasak klubo narių, „Dalioje“ senokai buvo tiek smagaus triukšmo! Gimnazistai, globos namų gyventojai ir visuomeninės organizacijos nariai rungėsi statydami aukščiausius makaronų ir zefyriukų bokštus. Dalyviai, net pasilypėję ant kėdžių, tvirtino prie lubose esančių šviestuvų bokštų smaigalius, idant jų bokštas būtų pats aukščiausias.
Ventos gimnazijoje VDA KF grafikos katedros kūrybinė komanda, vadovaujama katedros koordinatorės Gretos Jurkšaitienės, subūrė mėgstančius fotografuoti Ventos miesto ir socialinės globos namų gyventojus. Įvadinėje paskaitoje studentė Agnė Pipiraitė papasakojo apie fotografiją, vėliau kartu su studente Beatriče Stanaityte išdalijo projekto dalyviams vienkartinius fotoaparatus ir paaiškino, kaip jais naudotis. Kiekvienam projekto fotografui teko atsakinga užduotis: 27 kadruose įamžinti tai, kas jam svarbu – subjektus ir objektus iš savo aplinkos.
Moderniose Ventos regioninio parko lankytojų centro erdvėse lapkričio 3 dieną vyko tapybos kūrybinės dirbtuvės, kurias vedė VDA KF Tapybos katedros dėstytoja, menininkė Jovita Aukštikalnytė-Varkulevičienė bei tapytojos Greta Šležaitė ir Lilija Gotautė. Dirbtuvių dalyviai aliejinius dažus liejo paklausę E. Satie, N. Young, Hang Massive muzikos. Kūrybinių dirbtuvių tema „Laiko atspaudas“ lyg pratęsė centro vyr. specialisto Justo Teišerskio dirbtuvių dalyviams pristatytą pasakojimą apie Ventos krašto geologiją bei istoriją.
Jovita Aukštikalnytė-Varkulevičienė atvežė 11 Tapybos katedros darbų, kurie eksponuojami Ventos regioninio parko lankytojų centre.

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto projektas „Tu negali – menas gali!“
Spalio 10 d. vyko VDA Kauno fakulteto įgyvendinamo projekto „Tu negali – menas gali!“, kurį dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba, veiklos. Projekto kūrybinės dirbtuvės organizuotos Ventos mieste. Tekstilės katedros dirbtuvės buvo įkurdintos gimnazijoje, o Keramikos ir porceliano katedros – muzikos mokykloje. Gausių ir smalsių kūrybinių dirbtuvių dalyvių srautai mainėsi, visi stengėsi pabuvoti ir vienose, ir kitose dirbtuvėse. Antglazūriniais dažais teptuku ar plunksna dekoruotų puodelių suskaičiuota per šešiasdešimt, o kas gali suskaičiuoti originalius, išgautus pasitelkiant įvairias technikas, marginimus ant staltiesių? Šurmuliuojančios dirbtuvės buvo pilnutėlės Ventos socialinės globos namų gyventojų, moksleivių ir kitų Ventos miesto bendruomenės narių. Abiejų kūrybinių dirbtuvių rezultatas dienos pabaigoje gimnazijos erdvėje inspiravo instaliacijos „Stalas“ gimimą.
Bendra meninė veikla, neišskiriant žmonių pagal amžių ar kitus kriterijus, leidžia 2017 m. projektui „Tu negali – menas gali!“ siekti ambicingų – bendruomenės apjungimo, negalią turinčių ir socialinės globos namuose gyvenančių asmenų integravimosi – tikslų. Ketvirtus metus iš eilės vykstantis projektas ir kasmetinis kauniečių apsilankymas Ventoje jau tapo gražia tradicija. Džiugu, jog „Tu negali – menas gali!“ ankstesniais metais vykęs vienuose – mūsų namuose, 2017-ais išaugo ir į kūrybines dirbtuves kviečia ne tik Ventos socialinės globos namų, bet ir Ventos miesto gyventojus.
Projektą įgyvendinanti komanda šiemet džiaugiasi projekto partnerių gausa ir už kūrybinių dirbtuvių priėmimą dėkoja Ventos muzikos mokyklai ir direktorei Minifredai Voronovienei bei Ventos gimnazijai ir direktoriui Voldemarui Kuodžiui. Už pagalbą organizuojant kūrybines dirbtuves bei projektinės dienos pradžios ir pabaigos susibūrimus „ačiū“ dailės mokytojai Zitai Staškienei. Už jaunųjų scenos talentų dainas, įpintas į vizualų meną, būtina padėkoti muzikos mokyklos mokytojai Genovaitei Bučiuvienei. Nenutrūkstamu kūrybinių dirbtuvių dalyvių srautu iš globos namų rūpinosi užimtumo specialistai: Diana Stankuvienė, Roma Griciuvienė, Adelė Monstavičienė, Alma Lileikienė, Lina Janavičienė ir vairuotojas Jonas Montvydas – ačiū jiems!
Šias kūrybines dirbtuves atlydėjo VDA Kauno fakulteto grafikos katedros skaitmeninio estampo bei Keramikos ir porceliano katedros studentų darbų parodos. Grafikos katedros kūriniai kviečia į Ventos gimnaziją, o Keramikos ir porceliano katedros darbai lankytojų laukia Ventos miesto bibliotekoje, kurios vadovė Roma Miltinienė nepabijojo eksponuoti trapių daiktų.
Kūrybinių dirbtuvių dalyviai už naudingą, prasmingą ir smagią dienos veiklą dėkoja šių dirbtuvių organizatoriams – VDA Kauno fakulteto Keramikos ir porceliano katedros lektorei Lilijai Mogylienei bei vienai garsiausių šiuolaikinės tekstilės menininkių Lietuvoje, VDA KF Tekstilės katedros docentei Linai Jonikei, VDA KF Keramikos ir porceliano bei Tekstilės katedrų studentams: Emilijai Grušaitei, Dainai Miliukaitei, Mindaugui Karaliui, Viktorijai Dabrilaitei, Rūtai Simutytei, Pajautai Žebrauskaitei, Eglei Grigaravičienei.

Projektas “Nemedikamentinis gydymas”
Ventos socialinės globos namuose apsilankymus tęsia LSMU Slaugos fakulteto Reabilitacijos klinikos dėstytoja, mokslų daktarė ir LSMUK ergoterapeutė Jolita Rapolienė bei VDA Kauno fakulteto dėstytoja, Dailės terapijos programos lektorė, tapytoja Jovita Aukštikalnytė-Varkulevičienė. Ypatinga partnerystė, siekiant kuo geresnės globos namuose gyvenančių asmenų sveikatos, plėtojasi dėka Akmenės rajono savivaldybės lėšų, skirtų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projekto „Nemedikamentinis gydymas” įgyvendinimui.
J. Rapolienės vedamos ergoterapijos procedūros sulaukė didelio gyventojų susidomėjimo. Ergoterapijai planuojamos grupelės susiformuoja akimirksniu, o dalyvių skaičius ir procedūros trukmė siekia maksimaliai galimas ribas, todėl susitikimų metu praverčia ir užimtumo specialistų pagalba.
J. Aukštikalnytės-Varkulevičienės globos namų socialinės ir sveikatos sričių specialistams pateikiamas kūrybines temas dažnai lydi dalyvių abejonės ir nepasitikėjimas meninės saviraiškos gebėjimais, tačiau vėliau situacija žymiai pakinta. Slenkant laikui, potėpiai ryškėja, teptukų prisilietimai laisvėja. Dailės terapijos susitikimų pabaigoje nestinga šypsenų, yra išsakomi pagyros žodžiai komandos nariams bei drąsesni savo vertę atspindintys pastebėjimai.

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto projektas „Tu negali – menas gali!“
Nuo 2014 metų VDA Kauno fakulteto įgyvendintas, dalinai Lietuvos kultūros tarybos finansuotas, projektas „Tu negali – menas gali!“ kasmet keitėsi ir augo. 2014-2016 metais Ventos socialinės globos namų bendruomenė galėjo dalyvauti menininkų organizuojamose kūrybinėse dirbtuvėse, puošti dovanotais ir kūrybinėse dirbtuvėse sukurtais darbais interjerą, džiaugtis išskirtinio dizaino žaislais ir edukacinėmis priemonėmis bei įvairiose organizacijose pristatyti lėlių teatro spektaklį, kurio lėlės ir animacija gimė dėka kauniečių triūso.
Šių metų projekto tikslai – itin ambicingi. 2017 m. planuojamos net 6 skirtingų meno rūšių kūrybinės dirbtuvės ir jas lydinčios profesionalių menininkų parodos. Projekto veiklos iš Ventos socialinės globos namų išsikelia į įvairias Ventos miesto erdves ir dalyvauti kviečia ne tik globos namų gyventojus, bet ir miestiečius.
2017 m. „Tu negali – menas gali!“, vadovaujamas VDA Kauno fakulteto Grafikos katedros vedėjo, docento Vaido Naginionio, startavo rugpjūčio 11-12 d. Ventos miesto šventėje. Ventos kultūros namuose 11 d. miestiečiams duris atvėrė VDA Kauno fakulteto Grafikos katedros studentų darbų paroda, kurioje jaunieji grafikai pristato savo kūrybos darbus, kurtus įvairiomis grafikos technikomis, skirtingomis disciplinomis. Planuojama, jog su eksponuojamais darbais lankytojai galės susipažinti iki spalio mėn.
Rugpjūčio 12 d., pagrindinių miesto šventės renginių metu, veikė grafikos kūrybinės dirbtuvės, kuriose dalyvių nestigo ir organizatoriai – VDA Kauno fakulteto grafikos katedros docentas, naujųjų medijų disciplinų dėstytojas Aurimas Švedas; mokslų daktarė, Lietuvos kultūros tarybos narė, projektų koordinatorė Ingrida Veliutė; grafikos katedros dėstytoja, asistentė Toma Šilinaitė bei Vaidas Naginionis intensyviai triūsė, padėdami globos namų gyventojams ir ventiškiams susikurti išskirtinius, medvilninius maišelius.
Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas bei mero pavaduotojas Apolinaras Nicius taip pat užsuko į šventėje šurmuliuojantį menininkų kiemelį.
Džiugu, jog šventės metu pristatytas VDA Kauno fakulteto projektas „Tu negali – menas gali!“ sulaukė didelio miestiečių susidomėjimo.
Daugiau apie projektą: https://www.facebook.com/TuNegaliMenasGali

Projektas “Nemedikamentinis gydymas”

Projekto „Nemedikamentinis gydymas”, kuris įgyvendinamas iš Akmenės rajono savivaldybės lėšų, vykdymas tęsiasi. Ventos socialinės globos namuose 24 dieną, jau antrą kartą liepos mėnesį, lankėsi LSMU Slaugos fakulteto Reabilitacijos klinikos dėstytoja, mokslų daktarė ir LSMUK ergoterapeutė Jolita Rapolienė bei VDA Kauno fakulteto dėstytoja, Dailės terapijos programos lektorė, tapytoja Jovita Aukštikalnytė-Varkulevičienė.
J. Rapolienė buvo atsakinga už ergoterapijos procedūrų organizavimą globos namų gyventojams. J. Aukštikalnytė-Varkulevičienė vedė dailės terapiją devyniems įstaigos darbuotojams. Džiaugsmo įstaigos gyventojams teikė įdomios, fizinei sveikatai naudingos ergoterapijos užduotys. Dailės terapijos susitikime tvyrojo ypatinga bendrumo atmosfera, kurią padėjo sukurti J. Aukštikalnytės-Varkulevičienės iš Kauno atsivežta didžiulė lauko ir darželio gėlių puokštė.

Projektas “Nemedikamentinis gydymas”
Ventos socialinės globos namuose, dėka Akmenės rajono savivaldybės lėšų, skirtų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projekto „Nemedikamentinis gydymas” įgyvendinimui, liepos 17 dieną lankėsi LSMU Slaugos fakulteto Reabilitacijos klinikos dėstytoja, turinti daktaro mokslinį laipsnį ir LSMUK ergoterapeutė Jolita Rapolienė bei VDA Kauno fakulteto dėstytoja, Dailės terapijos programos lektorė Jovita Aukštikalnytė-Varkulevičienė. Dėstytojų apsilankymo tikslą trumpai galima apibrėžti kaip bendradarbiavimą, dalijimąsi žiniomis ir praktiniu patyrimu siekiant kuo geresnės globos namuose gyvenančių asmenų sveikatos.
Patirtį respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose turinti J. Rapolienė daliai įstaigos gyventojų, kuriems labiausiai reikalingos ergoterapeuto paslaugos, vedė ergoterapijos procedūras. Mokslų daktarė, siekdama kuo didesnės naudos pacientų sveikatai, pasitelkė įvairias, net savo atsivežtas, priemones. Ergoterapijos procedūros paslaugomis, J. Rapolienei dirbant be poilsio pertraukėlių, pasinaudojo dvylika įstaigos gyventojų.
Jovita Aukštikalnytė-Varkulevičienė, kaip ir buvo numatyta projekte, darniai gyventojų labui bendradarbiaujančių specialistų komandos subūrimui devyniems įstaigos darbuotojams vedė dailės terapijos susitikimą. Tiek J. Rapolienė, tiek J. Aukštikalnytė-Varkulevičienė atvyko laisvu nuo savo darbo metu ir susitikimą su įstaigos darbuotojais organizavo neatlygintinai.
Jolitai Rapolienei ir Jovitai Aukštikalnytei-Varkulevičienei projektui skirtomis savivaldybės lėšomis bus apmokėtos kelionės išlaidos, o dėstytojų apsilankymai dar numatyti tiek šį, tiek ateinantį mėnesį.
Ačiū Akmenės rajono savivaldybei už projekto įgyvendinimui skirtas lėšas, kurios globos namams leido užmegzti ryšius su LSMU ir LSMUK atstovu bei plėtoti bendradarbiavimą su VDA Kauno fakultetu.

Projektas “Tu negali – menas gali!”
Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto ir Ventos socialinės globos namų bendradarbiavimas, perkopęs trejus metus, perkopia ir projektinės veiklos rėmus. Kauno fakultetas šį kartą globos namų bendruomenę maloniai nustebino padovanodamas 170 vnt. „Tu negali – menas gali!“ knygučių su smagiomis projekto akimirkomis ir spalvinimo puslapiais.
Ventos socialinės globos namų bendruomenė taria „Ačiū“ Kauno fakulteto bendruomenei už ypatingą dovaną, už knygučių maketavimą dėkoja doc. Aurimui Švedui, už leidinio gimimo idėją – Ingridai Liaukonienei.


2016 metai

Projektas “Tu negali – menas gali!”
Metams riedant link pabaigos, muzikaliu renginiu ir spalvingu lėlių teatro spektakliu pabaigtas šių metų VDA Kauno fakulteto projektas „Tu negali – menas gali!”. Dėka VDA Kauno fakulteto Tekstilės, Keramikos ir porceliano, Grafikos, Dizaino bei Tapybos katedrų Ventos socialinės globos namų gyventojams buvo organizuotos kūrybinės dirbtuvės bei edukaciniai užsiėmimai. Projekto metu vykdytos personažų kūrybinės dirbtuvės, pasitelkiant tapybos bei keramikos technikas buvo vizualizuoti psichoedukacinės pasakos personažai, kurie buvo sukurti lėlių teatro spektakliui.
Globos namų ir VDA Kauno fakulteto, ne vienerius metus trunkančiu bendradarbiavimu, pasidžiaugė globos namų direktorė Gražina Banienė, mero pavaduotojas Apolinaras Nicius bei mero patarėjas Tomas Martinaitis. Projekto vadovė, Tekstilės katedros vedėja, docentė Monika Žaltauskaitė-Grašienė pristatė 2016 metų projektą, o viešųjų ryšių koordinatorė Agota Adomavičiūtė perdavė renginyje negalėjusio dalyvauti VDA Kauno fakulteto dekano, profesoriaus Jono Audėjaičio žodžius. Kalbėję VDA Kauno fakulteto atstovai patikino, jog kūrybinių dirbtuvių metu vyksta ypatingi mainai, kuomet dirbtuvių organizatoriai ne tik stengiasi atiduoti – perteikti naujas meno technikas, bet ir džiugioje kūrybinėje bendrystėje daug atranda. Jauniesiems menininkams – studentams, globos namuose įgyta patirtis yra ypač vertinga.
Šventę instrumentine ir vokaline muzika papuošė Ventos muzikos mokyklos akordeonų duetas – Monika Žukauskaitė ir Guoda Čemalonskaitė (mokytoja Dalia Jankuvienė), įspūdingu dainavimu žavėjo Dominyka Gurinaitė ir Kornelija Klimaitė (mokytoja Genovaitė Bučiuvienė) bei saksofonistų ansamblis: Nojus Varanavičius, Tadas Pocius, Redas Serafimavičius ir mokytojas Gintautas Jankus.
Spektaklio aktoriai – Ventos socialinės globos namų gyventojai, nekantriai laukė visą rudenį trukusio pasiruošimo rezultatų pristatymo ir žiūrovų įvertinimo. Spektaklio puikia ir emocionalia pabaigos kulminacija buvo globos namų užimtumo specialisto Vytauto Veito atlikta, paties atlikėjo parašyta daina, kuri skruostais nurideno ne vieną ašarą. Po spektaklio premjeros, sulaukę visų susirinkusiųjų palaikymo, entuziastingai nusiteikę lėlių teatro aktoriai, vadovaujami Linos Janavičienės, patikino esą pasirengę su psichoedukacine pasaka iškeliauti iš globos namų į kitas, jų laukiančias, scenas.
Už VDA Kauno fakulteto ir Ventos socialinės globos namų bendradarbiavimo palaikymą esame dėkingi savivaldybės merui Vitalijui Mitrofanovui, mero pavaduotojui Apolinarui Niciui bei mero patarėjui Tomui Martinaičiui.
Už muzikalią projekto baigiamojo renginio šventę dėkojame Ventos muzikos mokyklos direktorei Minifredai Voronovienei.

Projektas “Tu negali – menas gali!”
Tęsdami vykdomo projekto „Tu negali – menas gali!“ veiklas, Ventos socialinės globos namuose lankėsi VDA Kauno fakulteto dėstytojai ir studentai. Tarp atvykusiųjų – projekto vadovė, Tekstilės katedros vedėja, docentė Monika Žaltauskaitė–Grašienė, Grafikos katedros docentas Aurimas Švedas, Tapybos katedros lektorė ir performanso menininkė Vaida Tamoševičiūtė bei viešųjų ryšių koordinatorė Agota Adomavičiūtė.Projekto vadovė Monika Žaltauskaitė–Grašienė ir studentės tekstilininkės kartu su globos namų gyventojais greitai paniro į pasiūtų personažų dekoravimą. Projekto dalyviai stebėjosi tekstilės studenčių pasiūtomis lėlėmis, kurios buvo identiškos tapybos kūrybinėse dirbtuvėse gyventojų sukurtiems koliažiniams personažams. Globos namų gyventojų ant popieriaus kurti personažai „gyvomis“ lėlėmis virto tekstilės katedroje, personažų eskizus perkėlus į kompiuterines programas ir suprojektavus lėlių iškarpas bei pagal jas pasiuvus personažus.Grafikai tęsė pradėtus darbus, derindami technines galimybes ir kūrybinius sumanymus.
Performanso menininkė Vaida Tamoševičiūtė su globos namų jaunuoliais, lėlių teatro aktoriais, triūsė scenoje. Anot menininkės, tai galima įvardinti kaip: „Erdvės ir siužeto patyrimą per fizinius pojūčius“. Jaunuoliai, padedami Vaidos Tamoševičiūtės, mėgino atsiriboti nuo pasakos siužeto ir patirti kasdien matomą erdvę – sceną – kitaip. Šioje veikloje buvo pasitelkti fiziniai pratimai bei lytėjimas. Vėliau, buvo remiamasi pasakos siužetu, bet apribojant aktorių matymą. Jaunuoliai klausėsi, uodė ir vaizduotės pagalba tyrė savo pasakos erdvę.
Viešųjų ryšių koordinatorė Agota Adomavičiūtė susipažino su globos namų gyventojais, stebėjo kūrybinių veiklų darbus, domėjosi, kaip projekto dalyviai vertina menininkų apsilankymus ir jų namuose vykstančias kūrybines dirbtuves.

Apie projekto spektaklį.

Apie projektą.

Su projekto spektaklio lėlėmis.


Projektas „Tu negali – menas gali!“
Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto dėstytojos, performanso menininkės Vaidos Tamoševičiūtės siūlymu buvo atsigręžta į vasarą – projekto „Tu negali – menas gali!“ dalyviai, lėlių teatro aktoriai, vyko susipažinti su bičių gyvenimo ypatumais. Karniškių kaime bitininkaujantis Anicetas Rimkevičius bei Akmenės rajono bitininkų draugijos pirmininkas Rimantas Munius maloniai sutiko padėti aktoriams susipažinti su darbščiausiais vabzdžiais idant spektaklio, kuriame pagrindinis vaidmuo tenka bitutei, mintis būtų įtaigesnė ir drąsesnė. Bitininkas A. Rimkevičius sumaniai pristatė darbščiuosius avilių gyventojus, pasiūlė smalsuoliams aktoriams pasimatuoti bitininko kepurę, išmėginti dūminę bei medsukiu išspausti medaus. Atvykusius nustebino bičių terapijos namelis, kuris, anot patyrusio bitininko, gydo kūną ir sielą. Apžiūrėję korius ir visą bičių ūkį, aktoriai buvo pakviesti medaus degustacijai. Tepdami trijų rūšių medų ant kaimiško sūrio, agurko juostelių ir sausainių, valgytojai medų įvertino kaip saldų produktą. Smaližiautojai mažesniais šaukštais kabino neįprasto skonio grikių medų, kraipydami galvas ragavo nežinomą produktą – bičių duonelę. Dosnūs bitininkai vis ragino skanauti ir neišvykti neįveikus gausaus vaišių stalo. A. Rimkevičius ir R. Munius globos namų aktorius išlydėjo repeticijoms įdėdami žmogaus jėgas palaikančio medaus.
Ačiū bitininkui Anicetui Rimkevičiui bei Akmenės rajono bitininkų draugijos pirmininkui Rimantui Muniui už mums skirtą laiką, perduotas žinias, dovanotą medų, dėmesį ir šilumą, kurie nepamatuojami jokiais materialaus pasaulio matmenimis.

Projektas “Tu negali – menas gali!”
Socialinės globos įstaigos siekia išpildyti institucijose gyvenančių asmenų poreikius ir lūkesčius, tačiau be bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis, visuomenės paramos, bendruomenės įsitraukimo nė vienai globos įstaigai nepavyktų įgyvendinti savo misijos. Ventos socialinės globos namai gali pasigirti ypatingu ryšiu su Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetu ir jau trečius metus iš eilės Kauno fakulteto globos namuose vykdomu projektu „Tu negali – menas gali!“. Projekto tikslai kasmet, atsižvelgiant į globos namuose gyvenančių negalią turinčių asmenų poreikius, yra peržvelgiami, papildomi ir atnaujinami.

Meno nauda žmogui – neginčytina, ne tik siekiant lavinimo ir estetinių tikslų. Kūrybos panaudojimas žmogaus biopsichosocialinės sveikatos gerinimui yra aktuali, ganėtinai nauja Lietuvoje ir reikalaujanti platesnių vystymosi galimybių bei dominanti tyrėjus, sritis. Projektas „Tu negali – menas gali!“ aprėpia tiek edukacinius, tiek sveikatos gerinimo tikslus. Šių metų projekto vizualus rezultatas nukreiptas į psichoedukacinės pasakos personažų kūrimą ir lėlių teatro spektaklio statymą. Siekiant šių projekto tikslų, Ventos socialinės globos namuose šį rudenį jau apsilankė dalis menininkų komandų – Kauno fakulteto Vizualaus meno katedros dėstytoja Jovita Aukštikalnytė-Varkulevičienė, Stiklo ir keramikos katedros dėstytoja Lilija Mogylienė, Grafikos katedros naujųjų medijų disciplinų dėstytojas Aurimas Švedas. Kūrybinėse dirbtuvėse, kuriose dalyvavo keramiką ir dailę mėgstantys vaikai bei jaunuoliai, dėstytojams talkino minėtų katedrų studentai bei NMKČ dailės muziejaus M. Žilinsko dailės galerijos edukuotoja Viktorija Radionova. Globos namai sulaukė ir performanso menininkės, VDA Kauno fakulteto dėstytojos Vaidos Tamoševičiūtės, kurios apsilankymai padės lėlių teatro aktoriams – globos namų gyventojams, įtaigiau ir drąsiau spektaklyje perteikti pristatomą personažą.

Apie projekto dirbtuves.


2015 metai

 Projektas “Kūrybos fenomenas – sveikatai”

Ventos socialinės globos namuose 2015 metais vykdytas projektas „Kūrybos fenomenas – sveikatai“. Lėšos projektui skirtos, laimėjus Akmenės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių finansavimo atrankoje. Projekto partneris – Ventos neįgaliųjų klubas „Dalia“. Programos prioritetas – neįgalių asmenų psichikos sveikatos stiprinimas. Projekto lėšomis įsigytos dailės terapijos priemonės, skirtos emocinei ir kūrybinei raiškai. Pasitelkus priemones, neįgalieji galėjo geriau pažinti, suprasti ir įvardinti savo emocinę būseną bei ją išreikšti. Dailės terapija suteikė pozityvių išgyvenimų, skatino gyventojų adaptyvų elgesį bei emocinį atsipalaidavimą. Projekto partneriai lankėsi globos namuose ir dalyvavo dailės terapijoje. Projektinis bendradarbiavimas paskatino globos namų gyventojų išvykas į Ventos neįgaliųjų klubą „Dalia“ bei jų dalyvavimą klubo veikloje. Projekto dėka bei pasitelkus žmogiškuosius išteklius, buvo išplėstas dailės terapijos paslaugos gavėjų ratas ir pagerintas neįgaliesiems reikalingų priemonių prieinamumas.

2015 m. projektas „Kūrybos fenomenas – sveikatai”

Ventos socialinės globos namų projektas „Kūrybos fenomenas – sveikatai” finansuotas Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis. Projektas orientuotas į psichikos sveikatos stiprinimą. Projekto vadovė – Ventos socialinės globos namų socialinė pedagogė Inga Musulienė.
Projekto tikslai:
1. Skatinti neįgalių asmenų poreikių ir emocinių problemų raišką dailės priemonėmis.
2. Dailės terapijoje suteikti neįgaliesiems pozityvių išgyvenimų ir emocinį atsipalaidavimą.
Projekto įgyvendinimo partneriu, siekiant neįgalių asmenų psichikos sveikatos stiprinimo, buvo pasirinktas Ventos neįgaliųjų klubas „Dalia”. Klubo veiklą, nuo jo įsikūrimo dienos, daugiau nei 13 metų sėkmingai organizuoja „Dalios” pirmininkė Irena Jatkauskienė. Pasirašyta klubo ir globos namų bendradarbiavimo sutartis suvienijo biudžetinės įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos jėgas, vietos bendruomenėje sprendžiant neįgalių asmenų sveikatos gerinimo problemas.
Ventos socialinės globos namuose dailės terapijos užsiėmimuose dalyvavo globos namų gyventojai bei Ventos neįgaliųjų klubo „Dalia” nariai. Projekto lėšomis įsigytos priemonės leido labiau individualizuoti dailės terapijos būdus, kas labai svarbu negalią turinčiam asmeniui taip pat išplėsti paslaugos gavėjų ratą, siekiant labiau patenkinti dailės terapijos poreikį. Globos namų gyventojams daug pozityvių išgyvenimų suteikė projekto lėšomis įsigyti sensoriniai indai, kinetinis smėlis ir kt. priemonės. Klubo nariai rinkosi piešimą žvakėmis ir ant stiklo, kinetinį smėlį, o mandalų kūrimui – spalvotas medines detales. „Dalios” narius nustebino globos namuose, dailės terapijos užsiėmimuose siūlomos plačios vizualinės raiškos galimybės.
Visi projekte iškelti tikslai buvo įgyvendinti su kaupu – atrasti dar nepraminti neįgaliųjų įsiliejimo į visuomenę keliai, sutarta su „Dalios” klubu dėl bendrų veiklų ateityje. Užsimezgęs bendradarbiavimas su nevyriausybine organizacija įgalina turimus globos namų žmogiškuosius išteklius bei projektines lėšas panaudoti efektyviau, siekiant neįgaliesiems reikalingų priemonių ir paslaugų prieinamumo.

 Projektas “Tu negali – menas gali!”
Net septynios mūsų globos namų pačių mažiausių, sunkiausią negalią turinčių gyventojų šeimynos džiaugiasi Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto projekto „Tu negali – menas gali!“ Dizaino katedros dėstytojų ir studentų kūrybos darbais. Profesionalių menininkų sukurti išskirtinio dizaino, individualiai bei tikslingai pritaikyti žaislai ir edukacinės priemonės ne tik funkcionalūs, bet ir puošia interjerą. Naujieji žaislai, vos tik atkeliavę į šeimynas, buvo iš karto išmėginti. Vaikai, pasivaržydami tarpusavyje, krykštaudami suko spalvų ratus, kuriuose spalvos persidengdamos sukuria naujus vaizdus ir atspalvius. Mažieji buvo labai patenkinti interaktyvia siena, kurioje galima susipažinti su aplinka ir netgi ją keisti – prisiliesti prie įvairių faktūrų ir perdėlioti čia esančius objektus. Gyventojams, kurie negali savarankiškai judėti, bet gali stebėti aplinką, buvo sukurtos priemonės su besikeičiančiu vaizdu, primenančiu pasakų pasaulį. Tam tikslui skirtas ir kūrėjų toršeras, kurio siluetų šviesa pripildo kambarį, sukurdama ramią, jaukią aplinką sunkiausios negalės, mažiausio mobilumo gyventojams.

Ventos socialinės globos namų bendruomenę rugsėjo 28 dieną susibūrimui prie šilko pakvietė VDA Kauno fakulteto tekstilininkų kūrybinės dirbtuvės. Su tapymo ant šilko technika supažindino tekstilės katedros docentė Lina Jonikė. Docentės šįkart pateikta kūrybinio darbo tema – „Angelai”. Dėstytojai talkino būsimosios tekstilininkės–studentės: Saulė Marmakevičiūtė, Iveta Nemeravičiūtė ir Victorija Berezneva.Kiekviena šeimyna stengėsi įveikti kūrybinę užduotį ir atsakingai kūrė juos galintį globoti bei jų charakterį atspindintį Angelą. Ant šilko suplazdeno ir globos namų direktorės Gražinos Banienės, pavaduotojos Lolitos Zvonkienės, individualūs gyventojų, sveikatos priežiūros specialistų, virtuvės bei kitų darbuotojų Angelai. Visus kūrybinių dirbtuvių dalyvius nustebino docentė, šilko darbo kūrimui pasitelkusi vašką ir išgavusį įspūdingą reginį ant šilko.

Rugsėjo 18 dieną globos namuose vyko keramikos kūrybinės dirbtuvės. Keramikos kūrybinėms dirbtuvėms vadovavo Stiklo ir keramikos katedros lektorė Lilija Mogylienė bei taikomosios keramikos studentai: Emilija Grušaitė, Jonas Nenortas, Laurynas Stanevičius, Viktorija Radionova, Giedrė Valutytė, Gabrielė Lymontaitė. Keramikos kūrybinėse dirbtuvėse dalyviai galėjo: susipažinti su keramikos plastikos pagrindais, išmokti plokštumos dekoro, išmėginti tūrio lipdymo būdus. Ventos socialinės globos namuose tęsiamas VDA Kauno fakulteto projektas „Tu negali – menas gali!”.

Daugiau apie keramikos dirbtuves.

Apie keramikos dirbtuves.

Rugsėjo 16 d., Vizualaus meno katedros lektorė Jovita Aukštikalnytė–Varkulevičienė bei tapybos studijų programos studentai: Daiva Tankevičienė, Akvilina Šimkevičiūtė, Laura Slavinskaitė, Milda Sadauskienė ir Indrė Mikašauskaitė, pakvietė globos namų bendruomenę į tapybos kūrybines dirbtuves. Su džiugia nuostaba dalyviai naudojo tapyboje įprastas ir visiškai netikėtas priemones. Dėstytojos ir studentų dėka, gyventojai ir darbuotojai aktyviai įsitraukė į kūrybos procesą, kurio rezultatas – 83 tapybos darbai!

VDA informacija apie projektą 2015 metais.


2014 metai

Projektas “Tu negali – menas gali!”

Rugsėjo 24 d. vyko projekto „Tu negali – menas gali!” baigiamasis renginys. Jo metu globos namuose viešėjo VDA Kauno fakulteto:
• dekanas, profesorius Jonas Audėjaitis,
• viešųjų ryšių ir projektų vadovė Kristina Daubarytė,
• vyr. specialistė studijų kokybei Ingrida Liaukonienė,
• doc. Monika Žaltauskaitė–Grašienė – l.e.p. Tekstilės katedros vedėja, projekto “Tu negali – menas gali” vadovė,
• lekt. Vaidas Naginionis – Grafikos katedros vedėjas,
• Milda Sadauskienė ir Laura Slavinskaitė – Vizualaus meno katedros Tapybos bakalauro studijų programos studentės,
• Viktorija Radionova – Keramikos katedros Taikomosios keramikos magistrantūros studijų programos studentė.
Renginyje svečiavosi ir Ventos gimnazijos dailės mokytoja Zita Staškienė kartu su gimnazistais, vizualaus meno mylėtojais. Žemaitiškomis dainomis bei kanklių skambesiu projekto vykdytojų, dalyvių ir svečių susitikimą papuošė Ventos muzikos mokyklos vyresnioji mokytoja Auksė Nainytė.
Baigiamojo renginio metu buvo pasidžiaugta sėkmingu projektu: sukurtais tapybos, keramikos, tekstilės ir grafikos meno darbais, patirtu teigiamu meno poveikiu žmogaus sveikatai ir jo gerovei, globos namų darbuotojams ir gyventojams suteiktais pagrindiniais bei lengvai pritaikomais kūrybos įgūdžiais. O svarbiausia – paliktais neišdildomai šiltais pėdsakais kauniečių ir ventiškių širdyse.

Projektas “Tu negali – menas gali!”
Ventos socialinės globos namuose projekto „Tu negali – menas gali!” veiklos vykdymui rugsėjo 18 d. buvo atvykę tekstilininkai iš Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto. Tekstilės katedros docentė Lina Jonikė globos namų bendruomenę pakvietė kurti šilko pievą, kurioje gyvena įvairiausi gyvūnai. Menininkės idėjos įgyvendinimui talkino studentės: Ieva Makauskaitė, Edita Tamulaitytė, Gintarė Karaliūtė ir Iveta Nemeravičiūtė. Tekstilininkės, įtempusios du didelius šilko gabalus (matmenys – 1m x1m), padėjo globos namų gyventojams ir darbuotojams perkelti piešinio eskizą ant šilko, ruošė reikalingas piešėjams spalvas, gelbėjo išsiliejus dažui už kontūro ribų.
Įstaigos gyventojai patyrė daug džiugios nuostabos, piešdami ir stebėdami šilku bėgantį spalvos lašelį. Atskiri padaliniai turėjo progą susiburti ir palikti savo žymę ant šilko: globos namų direktorė Gražina Banienė ir administracija, įstaigos gyventojai, socialiniai darbuotojai, sveikatos priežiūros specialistai, virtuvės darbuotojai ir valytojos – visi piešė eskizus. Anot menininkės Linos Jonikės, čia svarbus buvo ne tiek rezultatas, kiek pats procesas, subūręs gausią įstaigos bendruomenę. Šilko pievoje darniai tilpo daug skirtingų asmenybių: skraidanti ir galinti tik vos vos judėti, su plačia šypsena ir norinti ašarą nubraukti.
Šiandien Ventos socialinės globos namus puošia ne tik įstaigoje sukurti šilko darbai, bet ir menininkės Linos Jonikės atvežtos dovanos – daugiau nei 20 vienetų Vilniaus universiteto Kauno Humanitarinio fakulteto studentų šilko tapybos kūrinių.
 
Projektas “Tu negali – menas gali!”
Ventos socialinės globos namuose toliau tęsiasi projekto “Tu negali – menas gali!” kūrybinės dirbtuvės bei edukaciniai užsiėmimai. Rugsėjo 16–ą Lietuvos dailininkų sąjungos narys, Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto grafikos katedros dėstytojas, profesorius Edmundas Saladžius globos namuose vedė grafikos meno dirbtuves. Profesoriui talkino taikomosios grafikos bakalaurės ir magistrantės: Ugnė Krasauskaitė, Rūta Sologubaitė ir Inga Navickaitė. Menininkai įstaigos gyventojus ir darbuotojus supažindino su grafikos plastine raiška, grafinio atspaudo ypatybėmis. Dalyviai ant tempera ir/ar akrilu padengtos organinio stiklo plokštės valymo principu formavo piešinius. Monotipijos darbų, padedant šiems menininkams, buvo sukurta daugiau nei pusė šimto. Grafikos meno dirbtuvėse dalyvavo 38 globos namų gyventojai bei 12 darbuotojų.
Globos namuose veikė ir keramikos kūrybinės dirbtuvės. Jas vedė Lietuvos dailininkų sąjungos narė, Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto keramikos katedros dėstytoja Lilija Mogylienė bei studentės Viktorija Radionova ir Gabija Gataveckaitė. Čia dalyviai buvo supažindinti su keramikos plastikos pagrindais. Įstaigos gyventojai ir darbuotojai molio plokštėje, naudodami įvairias faktūras, įrankių bei reljefo pagalba formavo piešinį. Vėliau su engoba spalvino molio paviršių, detalizavo piešinį raižymu, teptuku ir dekoravimo klizmute. Profesionalai padėjo dalyviams iš vientiso molio gabalo formuoti tuščiavidurį tūrį bei supažindino su skulptūrine plastika – formavo skulptūrinę formą iš vientiso molio gabalo ar iškočiotų molio lakštų, perteikdami charakteringas proporcijas ir judesį. Keramikos dirbtuvėse kūrybinis procesas reikalavo daug susikaupimo ir kruopštumo, tad jose spėjo apsilankyti 16 gyventojų ir 14 darbuotojų.

Projektas “Tu negali – menas gali!”
Ventos socialinės globos namuose nuo rugsėjo 9 d. vykdomas projektas “Tu negali – menas gali!”. Projekte dalyvauja Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto dėstytojai ir studentai bei globos namai. Projektu siekiama, pasitelkiant meną ir menine veiklą, gerinti neįgalių vaikų ir jaunuolių psichikos sveikatą; sukurti objektus, turinčius pozityvų poveikį psichikos sveikatai; suteikti pagrindinius ir lengvai pritaikomus kūrybos įgūdžius globos namų darbuotojams ir gyventojams bei užtikrinti meno sklaidą regione. Projekto metu vyksta kūrybinės dirbtuvės, kuriose profesionalūs esami bei būsimi menininkai kuria kartu su globos namų bendruomene. Bendros kūrybos rezultatai papuoš Ventos socialinės globos namų erdves.
Projektui įgyvendinti yra gautas dalinis finansavimas iš Kultūros rėmimo fondo.
Kūrybinę veiklą globos namų gyventojams ir darbuotojams tapybos dirbtuvėse rugsėjo 9 – 12 d. vedė VDA Kauno fakulteto tapybos studijos dėstytoja, menininkė Jovita Aukštikalnytė-Varkulevičienė, Ventos socialinės globos namų apylinkėse unikalius meno kūrinius kūrė ir su globos namų gyventojais bendravo tapybos studijų programos studentai: Augustė Andrijauskaitė, Indrė Mikašauskaitė, Milan Prokeš, Laura Slavinskaitė ir Milda Sadauskienė.
Tapybos studentai: Laura Slavinskaitė, Milda Sadauskienė bei Kaune studijuojantis svečias iš Čekijos Milan Prokeš maloniai pasidalino ir kitais turimais talentais – susirinkusius nustebino gitaros ir nuostabių balsų skambesiu.

Informacija apie projektą.

Daugiau informacijos…


images

Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig mokymosi partnerysčių Daugiašalis projektas
Gegužės 14–17 d. Lisabonoje, Portugalijoje, rinkosi mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig mokymosi partnerysčių daugiašalio projekto „Rožinis autizmas” („Autism in Pink”) dalyviai iš Lietuvos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos ir Portugalijos. Iš Lietuvos vyko Ventos socialinės globos namų gyventoja Svietlana Parfionova ir ją lydėjo socialinio darbo padalinio vadovė Daiva Pranauskienė bei VšĮ Edukaciniai projektai socialinių programų koordinatorė Laura Olisauskaitė.
Pirmoji susitikimo diena buvo skirta ekskursijai po Lisaboną, jos metu aplankytas Lisabonos okeanariumas, senasis Belém rajonas, šv. Jeronimo vienuolynas. Vakare įvyko “Rožinio autizmo” dokumentinio filmo premjera, sukėlusi daug emocijų tiek tarp save filme pamačiusių moterų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, tiek tarp darbuotojų.
Antrąją dieną vyko baigiamoji projekto konferencija, kurioje dalyvavo tiek projekto dalyviai, tiek kviestiniai svečiai. Sveikinimo žodį tarė Europos Parlamento narė, lygių lyčių galimybių komiteto vicepirmininkė dr. Edite Estrela, nacionalinio reabilitacijos instituto prezidentė dr. Madeira Serodio, Portugalijos parlamento narė Margarida Almeida, Didžiosios Britanijos Nacionalinės autizmo sąjungos direktorė ir projekto koordinatorė Carol Povey ir kt. Buvo pristatyti projekto rezultatai, dar kartą parodytas “Rožinio autizmo” filmas. Didelis dėmesys buvo skiriamas moterų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, parengtiems pristatymams apie įvairius gyvenimo su autizmu aspektus (higiena, asmeninės patirtys, tarpasmeniniai santykiai ir pan.). Pabaigoje projekto dalyvės buvo apdovanotos diplomais bei išklausė žmonių su negalia parengtą koncertą.
“Rožinio autizmo” projektas baigėsi, tačiau jo dalyviams liko daug šiltų ir gerų įspūdžių, prisiminimų ir užmegztų kontaktų.

 

images

Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig mokymosi partnerysčių Daugiašalis projektas
Projekto „Rožinis autizmas” („Autism in Pink”) dalyvių vizitas Briuselyje
VšĮ Edukaciniai projektai bendradarbiauja su mūsų globos namais Europos komisijos administruojamame mokymosi visą gyvenimą Grundtvig daugiašalės partnerystės projekte „Rožinis autizmas” („Autism in Pink”).
Šios projektinės veiklos dėka, kovo mėn. 18-20 dienomis Ventos socialinės globos namų gyventoja Svietlana Parfionova, direktoriaus pavaduotoja Lolita Zvonkienė bei projektų vadovas Arlandas Makūnas viešėjo Briuselyje. Vizito Briuselyje darbotvarkė buvo padalinta į du etapus. Pirmajame etape projekto dalyviai iš Lietuvos, Jungtinės Karalystės, Portugalijos ir Ispanijos svečiavosi prie Europos Komisijos įsikūrusioje „lobistinėje” organizacijoje „European Disability Forum” (http://www.edf-feph.org). Viešnagės metu buvo pristatomi organizacijos tikslai, uždaviniai, veiklos kryptys bei iškeliami diskusiniai klausimai, liečiantys problemas, su kuriomis Europoje susiduria asmenys, turintys autizmo spektro sutrikimų.
Antrajame etape projekto dalyviai turėjo galimybę susipažinti su įtakingiausia Europos Sąjungos institucija – Europos Parlamentu bei su negalią turinčių asmenų interesams aktyviai atstovaujančiais parlamentarais. Čia buvo pristatomi reikšmingiausi projekto rezultatai, apsvarstoma autizmo diagnozės problematika bei diskutuojama apie autizmo spektro sutrikimus turinčių asmenų gyvenimo kokybę ir teises.
Laisvalaikio valandėlė buvo skirta pasivaikščiojimui po Briuselį. Apžiūrėtas miesto centras, grožėtasi senamiesčio gatvelėse persipinančia įvairių laikotarpių architektūra.

 

images

Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig mokymosi partnerysčių Daugiašalis projektas
VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI bendradarbiauja su mūsų globos namais Europos komisijos administruojamame mokymosi visą gyvenimą Grundtvig daugiašalės partnerystės “Rožinis autizmas” (Autizm in Pink) projekte. 2013 m. gruodžio mėn. Ventos socialinės globos namuose viešėjo šio projekto partneriai ir koordinatoriai National Autistic Society iš Jungtinės Karalystės. Svečiai domėjosi mūsų globotinių gyvenimu, jų užimtumo veiklomis. Tikimės, kad šis projektas padės pagerinti žmonių, turinčių autizmo spektro sutrikimų (ASD), gyvenimo kokybę.

2013 metai

images     spinem

Tarptautinis Leonardo da Vinci partnerystės projektas
Birželio 26-30 dienomis grupelė globos namų darbuotojų viešėjo Lenkijoje. Varšuvoje vyko paskutinis Leonardo da Vinci partnerystės projekto “Neįgaliųjų reikia internetiniam pasauliui” susitikimas. Kaip ir kiekvieno susitikimo metu šalys partnerės: Rumunija, Lenkija, Turkija ir Lietuva – Ventos socialinės globos namai, pristatė namų darbus – interaktyvius filmukus ir žaidimus neįgaliesiems. Varšuvoje buvo aptarta ir projekto galutinė ataskaita.
Lenkijoje aplankytas žmonių su psichikos negalia dienos centras. Būta ankstyvos intervencijos centre, kur vaikui ir šeimai suteikiama specialistų pagalba: kineziterapeuto, logopedo, specialiojo pedagogo, psichologo bei socialinio darbuotojo konsultacijos. Taip pat susipažinta su šeimyniniais namais, kuriuose gyvena 9 proto negalią turintys žmonės. Kasdieninėje namų ruošoje jiems padeda ateinantys darbuotojai.
Taip pat apžiūrėta seniausią Varšuvos dalis – Praga. Pasivaikščiota gatvelėmis, kurių nepalietė Antrasis pasaulinis karas. Paskutinė projekto metu lankytina vieta buvo Varšuvos senamiestis.
Dalyvavimas šiame projekte projekte leido neįgaliesiems atverti langą į internetinį pasaulį.
 

images     spinem

Tarptautinis Leonardo da Vinci partnerystės projektas

Kovo 6–10 dienomis mūsų globos namų darbuotojos Edita Jatkauskienė ir Alma Lileikienė lankėsi Rumunijoje, Sibiu mieste, pagal Leonardo da Vinci partnerystės projekto “Neįgaliųjų reikia internetiniam pasauliui” projektą. Susitikimo metu kiekviena šalis partnerė (Rumunija – Sibiu, Rumunija – Deva, Lenkija, Turkija ir Lietuva) pristatė namų darbus: sukurtus interaktyvius filmukus ir žaidimus. Po to buvo aptariama tolimesnė projekto eiga: metodų, kuriais remiantis kuriami filmukai, aprašymas.
Kitą dieną lankėmės Sibiu Dr. Gheorghe Preda psichiatrijos ligoninėje. Čia įsikūrę stacionarios ir konsultacinės psichiatrijos centrai, reabilitacijos centras sutrikusio vystymosi vaikams, dienos centras, skirtas proto negalią turintiems vaikams. Stebėjome užsiėmimus Montessori klasėje, buvome supažindinti su ankstyvosios intervencijos taikymu, Vojto gydymo metodika, lankėmės įvairiuose reabilitacijos procedūrų kabinetuose, ergoterapijos klasėse. Paskutiniame darbo etape buvo aptartas kitas susitikimas, vyksiantis Lenkijoje, Varšuvoje.
Paskutinę vizito dieną buvo suorganizuota ekskursija į Sighisoara ir Biertan miestus, garsėjančius senovine architektūra ir unikaliomis bažnyčiomis.

 2012 metai

images     spinem

Tarptautinis Leonardo da Vinci partnerystės projektas

Rugsėjo 5-9 d. keturi mūsų įstaigos darbuotojai vyko į Izmirą (Turkija), kur vyko antrasis tarptautinio Leonardo da Vinci partnerystės projekto “Neįgaliųjų reikia internetiniam pasauliui” susitikimas. Partneriai iš Rumunijos mokė, kaip kurti interaktyvų video. Taip pat buvo aptarta, kas jau padaryta šiame projekte. Skype konferencijos metu bendrauta su Lenkijos partnerių projekto koordinatore, planuojant tolimesnius etapus. Dalyviai buvo informuoti, kad reikia pasirašyti sutartis su asmenimis, dalyvausiančiais interaktyvaus video kūrimo procese. Lankėmės dviejose specialiojo ugdymo įstaigose: valstybinėje ir privačioje, po to tyrimų centre (mūsų šalyje tai atitiktų pedagoginę-psichologinę tarnybą). Turėjome progos susipažinti su šių įstaigų specifika, palyginti su savo šalies įstaigomis.
Susipažinome su Izmiro miestu (Karšyakos ir Konako rajonais). Vykome į  Efeso miestą. Ten aplankėme krikščionišką Mergelės Marijos koplyčią ir senovinio graikų miesto, įkurto 1000 m. pr. Kr., griuvėsius. Pabuvojome prie Egėjo jūros.
Kitas partnerių susitikimas planuojamas Rumunijoje 2013 m. kovo mėn.
 

 images     smpf-logo

Tarptautinis Grundtvig mokymosi partnerystės projektas

Ventos socialinės globos namai dalyvavo projekte “Ma-Ma” (Motyvacija menui – menas motyvacijai).
Ma-Ma projektas yra meno projektas, remiamas Europos Komisijos, per Grundtvig Mokymosi visą gyvenimą programą. Projektas apima penkias skirtingas organizacijas iš penkių skirtingų šalių: Vokietijos, Estijos, Lietuvos, Lenkijos ir Portugalijos. Tarp jų yra menų asociacija, kuri bendradarbiauja su grupe profesionalių šokėjų ir aktorių, dirbančių su šeimomis, kuriose yra vaikų, turinčių specialiųjų poreikių. Galutinis šio projekto rezultatas buvo pristatytas Portugalijoje – Madeiros saloje.
Dalyvauti galutiniame projekto susitikime gegužės pradžioje skrido du Ventos socialinės globos gyventojai, įstaigos vadovė ir užimtumo terapeutė.
Rytais projekto dalyviai gėrėdavosi nuostabiais Madeiros vaizdais, o po pietų skubėdavo į spektaklio repeticijas. Spektaklio tema – Aušvico koncentracijos stovyklos tragedija (Lenkija, 1943 m.). Aušvico koncentracijos stovykla buvo didžiausia nacistinės Vokietijos koncentracijos ir naikinimo stovykla, įkurta nacistų okupuotoje Lenkijoje, kur buvo nužudyta apie 3 mln. žmonių. Spektaklio idėja – šių dienų nūdiena. Ir dabar pasauly vieni kitus žudo, motinos savo vaikus išmeta į šiukšlynus arba visiškai sunaikina. Spektaklį režisavo žymus Portugalijos režisierius Henrike Amoedo. Žiūrovams spektaklis pristatytas net du kartus. Spektaklį žiūrėjo Portugalijos prezidentas Anibalas Cavaco Silva.

 


 images     smpf-logo

Tarptautinis Grundtvig mokymosi partnerystės projektas

Balandžio 17-20 d. mūsų įstaigos socialinė darbuotoja užimtumui Ingrida Žadeikienė lankėsi Estijoje, Poltsaama mieste, kur susirinko projekto MA-MA: „Motyvacija menui – menas motyvacijai” partneriai iš Vokietijos, Portugalijos, Lenkijos, Estijos ir Lietuvos į priešpaskutinį susitikimą.
Šis susitikimas buvo tarsi viso projekto apibendrinimas. Aplankytos istorinės šio krašto vietas, žiūrėtas istorinis filmas „Prisiminimai”.
Aplankytas Viljandi miestelyje esantis pensionas, kuriame gyvena apie 400 šimtus gyventojų, turinčių proto negalią. Akivaizdžiai buvo galima pastebėti, kiek svarbus yra menas būtent tokio likimo žmonėms.
Po ekskursijų projekto dalyviai rinkosi į menų mokyklą, kur piešė ant šilko vašku. Piešimo tematika –  „Mūsų istorijos simboliai”. Iš pradžių buvo piešiama ant balto šilko skystu vašku, tada jis dengtas dažais. Vėliau prie projekto dalyvių prisijungė keletas menų mokyklos moksleivių su savo mokytoja. Taip buvo išpiešta kelios dešimtys metrų šio audinio, kuris bus panaudotas baigiamajam koncertui Portugalijoje, Madeiroje.

2011 metai
images               smpf-logo

 Tarptautinis Grundtvig mokymosi partnerystės projektas

Lapkričio 22-25 d.  mūsų įstaigos gyventojos Aistė Surdokaitė ir Svietlana Parfionova bei keletas darbuotojų lankėsi Katovicų mieste, Lenkijoje. Ten, “Carito” centre, rinkosi Grundtvig projekto “Motyvacija menui – menas motyvacijai” partneriai iš Portugalijos, Lenkijos,Vokietijos, Estijos ir Lietuvos (Ventos socialinės globos namų). Projekto dalyviai lankėsi “Carito” centre ir dar dviejuose jo filialuose. Jie galėjo stebėti, kaip ir kuo gyvena šios įstaigos gyventojai ir darbuotojai. Buvo lankomasi įvairiuose užsiėmimuose, apžiūrėtos įvairioms veikloms skirtos patalpos, grožėtasi įvairiais darbeliais, padarytais pačių gyventojų rankomis. Daugelį sužavėjo įstaigoje esantys gyvūnų kampeliai, kuriuose gyvena triušiai, paukščiukai, vėžliai, žuvytės. Po to vyko šokių terapijos užsiėmimai. Buvo daromos įvairios šokio kompozicijos, bendraujama “kūno judesio ir žvilgsnio” kalba. Šie užsiėmimai – žingsnis link galutinės projekto dalies gegužės mėnesį Portugalijije.  Šeimininkai visiems projekto dalyviams suorganizavo išvyką į netoliese Katovicų esančią Aušvico koncentracijos stovyklą, kur naciai karo metais nukankino daug žmonių iš įvairių Europos šalių. Pakeliui namo mūsų įstaigos projekto dalyvių grupė dar apsilankė Veličkų druskų kasyklose. Kelionė visiems buvo kupina kuo geriausių įspūdžių. 


 images      spinem  

Tarptautinis Leonardo da Vinci partnerystės projektas

Spalio 20-21 d. Ventos socialinės globos namuose svečiavosi Leonardo da Vinci projekto “Neįgaliųjų reikia internetiniam pasauliui” partneriai iš Lenkijos, Rumunijos ir Turkijos. Svečiams koncertavo globos namų gyventojai. Po to projekto dalyviai lankėsi šeimynose, veiklos užimtumo kabinetuose. Vėliau, praktinės veiklos metu, kiekviena šalis pristatė savo įstaigas. Buvo aptarta bendra projekto veikla. Sudarytas projekto darbo planas, kada kokia informacija ir medžiaga turi būti paruošta ir pateikta partneriams. 


  images

Tarptautinis Leonardo da Vinci partnerystės projektas

Projekto pavadinimas: Neįgaliųjų reikia internetiniam pasauliui.
Projekto trukmė: 2011 m. spalis – 2013 m. liepa.
Šalys partnerės: Lenkija, Rumunija, Turkija, Lietuva (Ventos socialinės globos namai).
 
Projekto tikslas: sukurti internetinį puslapį, skirtą šalims partnerėms. Šiame puslapyje bus pateikiama informacija apie šalis partneres, šių šalių įstaigas, dalyvaujančias šiame projekte, foto ir video galerija bei edukaciniai žaidimai, skirti sutrikusio intelekto asmenims.

images                  smpf-logo                                           

Tarptautinis Grundtvig mokymosi partnerystės projektas

Rugsėjo 26-29 d. socialinė pedagogė Inga Musulienė lankėsi Vokietijoje pagal Grundtvig mokymosi partnerystės projekto “Motyvacija menui – menas motyvacijai” programą. Rengiamų susitikimo užsiėmimų tikslas – pasikeisti piešimo ir judesio jungties patirtimi bei pasirengti galutiniam susitikimo pasirodymui Madeiroje, Portugalijoje. 


  images                     smpf-logo

Tarptautinis Grundtvig mokymosi partnerystės projektas

Birželio 21–22 d. Ventos socialinės globos namuose viešėjo Grundtvig mokymosi partnerystės MA-MA projekto „Motyvacija menui – menas motyvacijai“ partneriai iš Portugalijos, Lenkijos, Estijos, Vokietijos. Pagrindinė projekto idėja yra pasidalinti abipuse kūrybine mokymosi patirtimi. Svečiai žiūrėjo mini koncertą, po to lankėsi šeimynose, užimtumo veiklos kabinetuose. Muzikos terapijos užsiėmimo metu, kurį vedė užimtumo terapeutė Dalia Tenienė, dalyviai turėjo puikią galimybę muzikuoti įvairiais muzikos instrumentais, improvizuoti bei pasidalinti savo pojūčiais ir potyriais. Antrąją vizito dieną svečiai buvo supažindinti su lietuvių liaudies instrumentais, jų skambesiu, lietuvių liaudies folkloru. Bendru dalyvių sutarimu buvo parinkti keturi muzikiniai kūriniai (sutartinės bei kanklėmis atliekamos melodijos), kurie skambės baigiamajame projekto „Motyvacija menui – menas motyvacijai“ renginyje.

Šokių vadovas iš Portugalijos Enrike Amadeo po socialinės globos namų auklėtinių koncerto geriausiai pasirodžiusius jaunuolius 2012 metų gegužės mėnesį pakvietė atvykti į Madeiros saloje vyksiantį projekto „Motyvacija menui – menas motyvacijai“ baigiamąjį renginį ir dalyvauti meninėje programoje kartu su kitais šio projekto partneriais. 


 Programa “Mes esame!”

(lėšos gautos iš Akmenės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos)

Tikslas – taikyti meno ir žaidimų terapiją Ventos socialinės globos namų gyventojams, siekiant kokybiškesnio neįgaliųjų funkcionavimo bei geresnės globotinių integracijos į vietos bendruomenę.

Uždaviniai:

 • naudoti meno terapiją kaip tobuliausios komunikacijos priemonę bendravimui su gyventojais, ypač su sunkiai ar visiškai nekalbančiais;
 • puoselėti ir plėsti neįgaliųjų psichines galias, skatinti jų kūrybiškumą ir pozityvios emocinės patirties įgijimą, taikant meno ir žaidimų terapijos metodus;
 • gerinti gyventojų būseną, lavinant funkcinę (nervų, kalbos, motorikos), jutiminę (regos, klausos, taktilinės) ir kinestetinę (judesių jutimo) sistemas vaizdo, garso bei vaidybos pagalba.

Įgyvendinimo būdai:

 • muzikavimas įvairiais instrumentais, tikslingų dainelių atlikimas, pritariant grojimu, relaksacinės muzikos klausymasis;
 • individuali ir grupinė vizualinė raiška, taikant įvairias dailės technikas ir priemones;
 • stiprių jausmų išliejimas spalvų ir minkštų priemonių pagalba emocinės iškrovos kambaryje;
 • kūrimas ir konstravimas žaidimų ir vaidybos terapijose.

Kitos projekte dalyvaujančios organizacijos:

 • siekiama bendradarbiavimo su kitomis globos įstaigomis, kuriose gyvena intelekto bei psichikos sutrikimų turintys neįgalieji;
 • kontaktų palaikymas su LUMTA (Lietuvos ugdomosios muzikos terapijos asociacija) ir LMTA (Lietuvos meno terapijos asociacija).

Planuojamos veiklos: muzikos terapija, dailės terapija, žaidimų terapija.

Planuojamų veiklų laikotarpis: 2011 m. sausio-gruodžio mėn.

Laukiami rezultatai: (kas naujo ir kaip bus padaryta, kas pasikeis įgyvendinus programą; kokią įtaką turės atitinkamai sričiai modernizuoti): sumažės funkcionavimo problemų, vietos bendruomenė palankiau žvelgs ir priims globos namų gyventojus. 


  images                     smpf-logo

Tarptautinis Grundtvig mokymosi partnerystės projektas

Lapkričio 15-17 d. globos namų direktorė Gražina Banienė svečiavosi Vokietijoje, Berlyno mieste. Ten rinkosi Ma-MA projekto: “Motyvacija menui – menas motyvacijai” partneriai iš Vokietijos, Portugalijos, Lenkijos, Rumunijos, Prancūzijos, Lietuvos, Estijos. Tai buvo pirmasis susitikimas, kuriame aptarta tolimesnė projekto dalyvių veikla. Pirmasis projekto etapas bus vykdomas mūsų socialinės globos namuose. Birželio mėnesį svečiuose lauksime partnerių. Tema, kurią pristatysime, bus susijusi su muzika (dainavimu, muzikavimu). 


  images                     smpf-logo                  

Tarptautinis Grundtvig mokymosi partnerystės projektas

Ma–MA Projektas: Motyvacija menui – menas motyvacijai.

Koordinuojanti institucija: Meno asociacija Berlyne (Vokietijoje).

Šalys partnerės: Portugalija, Lenkija, Vokietija, Lietuva (Ventos socialinės globos namai), Estija.

Tikslinė projekto grupė: sutrikusio intelekto jaunuoliai (18–30 metų) ir asmenys, dirbantys su šia tiksline grupe.

Pagrindinė projekto idėja yra pasidalinti abipuse kūrybine mokymosi patirtimi.

Pagrindinis projekto tikslas yra pasidalinti abipuse mokymosi patirtimi, paremta menu tarp menininkų ir intelekto sutrikimų turinčių asmenų.

Planuojama veikla partnerystėje:

1. Pasikeitimas turima patirtimi ir darbo metodais. Tikslas – keistis turima darbo patirtimi, išmokti vieniems iš kitų naujų darbo metodų, aptarti darbo galimybes su tiksline grupe.

2. Darbas kartu su intelekto sutrikimų turinčiais asmenimis. Tikslas – kartu su intelekto sutrikimų turinčiais asmenimis vykdyti bendrą meninę veiklą. Tai galėtų būti piešimas arba tapyba. Tokiu būdu vyktų neverbalinė komunikacija tarp tikslinės grupės asmenų ir darbuotojų, kurie dirba meno srityje.

3. Meno skatinimas „be sienų”. Tikslas – projekto dalyviai turės galimybę nevaržomai dalintis kūrybiškumu taip, kaip jie tai supranta. Bus naudojami skirtingi artistiniai meno elementai, skirti skatinti žmonių iš socialinės atskirties grupių socialinę integraciją.

Laukiami rezultatai, galutiniai produktai:

 • Katalogo „Inovatyvios idėjos” sukūrimas. Idėjos bus renkamos iš kiekvieno vizito ataskaitų.
 • Programa baigiamajame seminare:
  • Atvirų durų paroda (Portugalijos partneriai).
 • Ma–MA projekto paroda kiekvienoje projekto partnerių „bendruomenėje”.
 •  Dokumentinis filmas „Menas motyvacijoje”. Šis filmas apie tyliąją mokymosi patirtį tarp meno ir neįgalių asmenų.
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą