SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ ARTIMŲJŲ DĖMESIUI

2020 – 10 – 12

Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. V-2234 „Dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo“, Akmenės rajono savivaldybė laikoma mažos rizikos savivaldybe.

Nuo 2020 m. spalio 12 d. atnaujinamas artimųjų lankymas Ventos socialinės globos namuose. 

Lankant artimuosius būtina laikytis Ventos socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-46 patvirtintos „Ventos socialinės globos namų gyventojų lankymo, ekstremalios situacijos (dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)) metu, tvarkos“.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą