Menu Close

Komisijos ir jų veikla

 

 

VENTOS SGN VEIKIANČIOS KOMISIJOS

ŠVAROS TIKRINIMO KOMISIJA
(2020 – 10 – 14 Nr. V – 78)
1. Jolanta Norbutienė, vyr. slaugytoja – komisijos pirmininkė;
2. Dalia Montvydienė, bendrosios praktikos slaugytoja – narė;
3. Angelė Dargienė, bendrosios praktikos slaugytoja – narė;
4. Rasa Urbonienė, kineziterapeutė – narė;
5. Daiva Pranauskienė, socialinio darbo padalinio vadovė – narė;
6. Janina Gricienė, buitinių paslaugų organizatorė – narė.

TRANSPORTO KONTROLĖS KOMISIJA
(2016 – 01 – 18 Nr. V – 10)
1. Edita Aperavičienė, vyresnioji buhalterė, l.e.p. personalo specialistė – komisijos pirmininkė;
2. Renata Radavičienė, vyr. buhalterė – narė;
3. Daiva Pranauskienė, socialinio darbo padalinio vadovė – narė;
4. Jolanta Norbutienė, vyr. slaugytoja – narė;
5. Diana Stankuvienė, užimtumo specialistė – narė;
6. Ingrida Žadeikienė, užimtumo specialistė – narė;
7. Aušra Činčiukaitė, buhalterė – narė;
8. Rasa Urbonienė, kineziterapeutė – narė.

NUOLAT VEIKIANTI DOKUMENTŲ EKSPERTŲ KOMISIJA
(2016 – 01 – 18 Nr. V- 9)
1. Edita Aperavičienė, vyresnioji buhalterė, l.e.p. personalo specialistė – komisijos pirmininkė;
2. Aušra Činčiukaitė, buhalterė – komisijos sekretorė;
3. Aniceta Janavičienė, buhalterė – narė;
4. Renata Radavičienė, vyr. buhalterė – narė;
5. Lolita Zvonkienė, direktoriaus pavaduotoja – narė;
6. Jolanta Norbutienė, vyr. slaugytoja – narė;
7. Daiva Pranauskienė, socialinio darbo padalinio vadovė – narė;
8. Aleksandras Staškus, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams – narys.

GYVENTOJŲ TURTO IR PINIGINIŲ LĖŠŲ APSKAITOS KONTROLĖS KOMISIJA
(2020 – 10 – 14 Nr. V – 79)
1. Diana Stankuvienė, užimtum specialistė – komisijos pirmininkė;
2. Adelė Monstavičienė, užimtumo specialistė – narė;
3. Rasa Urbonienė, kineziterapeutė – narė;
4. Vilma Lekstutienė, užimtumo specialistė – narė;
5. Roma Griciuvienė, užimtumo specialistė – narė.

NUOLAT VEIKIANTI INVENTORIZACIJOS KOMISIJA
(2020 – 10 – 16 Nr. V – 80)
1. Daiva Pranauskienė, socialinio darbo padalinio vadovė – komisijos pirmininkė;
2. Renata Švažienė, vyr. buhalterė – narė;
3. Orinta Kniukštienė, buhalterė – narė;
4. Daiva Kontutienė, sandėlininkė – narė;
5. Janina Gricienė, buitinių paslaugų organizatorė – narė;
6. Aleksandras Staškus, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams – narys;
7. Iveta Stackevičienė, užimtumo specialistė – narė;
8. Inga Musulienė, dailės terapeutė – narė;
9. Vitalija Boverienė, socialinė darbuotoja – narė;
10. Jolanta Norbutienė, vyr. slaugytoja – narė;
11. Dalia Montvydienė, dietistė – narė;
12. Rita Žilienė, socialinė darbuotoja – narė.

PIRKTO AR GAUTO IŠ PARAMOS TURTO, MEDŽIAGŲ, MAISTO PRODUKTŲ, PINIGINIŲ LĖŠŲ NURAŠYMO KOMISIJA
(2020 – 10 – 05 Nr. V – 73)
1. Eglė Nabažienė, administratorė –  personalo specialistė – komisijos pirmininkė;
2. Renata Švažienė, vyr. buhalterė – narė;
3. Rasa Urbonienė, kineziterapeutė – narė;
4.  Daiva Pranauskienė, socialinio darbo padalinio vadovė – narė;
5. Janina Gricienė, buitinių paslaugų organizatorė – narė;
6. Diana Stankuvienė, užimtumo specialistė – narė.

PIRKTO AR GAUTO IŠ PARAMOS TURTO, MEDŽIAGŲ, MAISTO PRODUKTŲ, PINIGINIŲ LĖŠŲ UŽPAJAMAVIMO KOMISIJA
(2020 – 10 – 05 Nr. V – 74)
1. Daiva Pranauskienė, socialinio darbo padalinio vadovė – komisijos pirmininkė;
2. Renata Švažienė, vyr. buhalterė – narė;
3. Orinta Kniukštienė, buhalterė – narė;
4. Jolanta Norbutienė, vyr. slaugytoja – narė;
5. Inga Musulienė, dailės terapeutė – narė;
6. Janina Gricienė, buitinių paslaugų organizatorė – narė.

MITYBOS KONTROLĖS KOMISIJA
(2016 – 01 – 15 Nr. V – 6)
1. Lolita Zvonkienė, direktoriaus pavaduotoja – komisijos pirmininkė;
2. Jolanta Norbutienė, vyr. slaugytoja – narė;
3. Renata Radavičienė, vyr. buhalterė – narė;
4. Aušra Činčiukaitė, buhalterė – narė;
5. Dovilė Jankauskytė, masažistė – narė;
6. Rasa Urbonienė, kineziterapeutė – narė;
7. Jolanta Minkuvienė, užimtumo specialistė – narė.

SAVIKONTROLĖS KOMISIJA
(2015 – 12 – 31 Nr. V – 168)
1. Dalia Montvydienė, dietistė – atsakinga už savikontrolės vykdymą;
2. Irena Butautienė, vyr. virėja;
3. Daiva Kontutienė – sandėlininkė;
4. Jolanta Norbutienė, vyr. slaugytoja;
5. Aleksandras Staškus – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams;
6. Feliksas Griguola – ūkio padalinio vadovas.

ATLIEKŲ SURINKIMO, LAIKYMO IR APSKAITOS VEDIMO KONTROLĖS KOMISIJA
(2014 – 01 – 17 Nr. V – 12)
1. Aleksandras Staškus, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams – komisijos pirmininkas;
2. Aniceta Janavičienė, buhalterė – komisijos pirmininko pavaduotoja;
3. Rasa Urbonienė, kineziterapeutė – narė;
4. Snieguolė Butautienė, užimtumo specialistė – narė;
5. Edita Jokubauskienė, socialinė darbuotoja – narė;
6. Vida Pukinskienė, socialinio darbuotojo padėjėja – narė. 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą