Menu Close

Pranešėjų apsauga

Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Čia galite pateikti pranešimą apie Ventos socialinės globos namų darbuotojo:

  1.  Galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką,
  2.  Administracinį nusižengimą,
  3.  Darbo pareigų pažeidimą,
  4.  Šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą,
  5.  Ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų darbo santykių arba sutartinių santykių su Ventos socialinės globos namais.

Turėdami informaciją apie Ventos socialinės globos namų darbuotojų padarytus teisės pažeidimus ar netinkamą elgesį, užpildykite Pranešimo apie pažeidimą formą ir pateikite ją el. paštu pranesk@ventossgn.lt

Apie šiuos pažeidimus ir galbūt rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas jūs galite pranešti ir prokuratūrai bei STT.

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą